Archief:

kernenergie

Klimaatexpert Jonathan Porritt schreef een vernietigend rapport over de vermeende duurzaamheid van kernenergie. Het zijn ongegronde beweringen van de nucleaire industrie die de sector overeind houden.

Lees verder

De Europese Commissie heeft na een klacht van Laka drie jaar onderzoek gedaan naar verboden staatsteun voor kernafval in Nederland.

Japan wil 10 jaar na de kernramp meer dan een miljoen ton vervuild water van de kapotte Fukushima kernreactor in zee lozen. Daar wil het over twee jaar mee starten.

De politiek zet ineens vol in op kernenergie, tegenspraak ongewenst, want de belangen van voldoende energie voor overproductie zijn groot.

Landen met veel kernenergie halen geen significante vermindering van de CO2 uitstoot, en kernenergie in armere landen kan de uitstoot zelfs doen toenemen.

Niet eerder legde iemand de Nederlandse atoomindustrie vast. Tot nu. Het boek Een Stralend Verleden van fotojournalist Rob Huibers ligt nu in de winkel.

VVD haalt kernenergie uit de stal onderbouwd met een wc-eend rapport van pro-kernenergieclub Enco uit Wenen die verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Het ministerie Economische Zaken heeft plots om een rapport verzocht om de bouw van nieuwe kerncentrales toch door te rekenen en mogelijk door te drukken.

Sinds de ramp in Fukushima zijn de ambities voor kernenergie in China echter sterk naar beneden bijgesteld. Stroom uit wind en zon groeit er nu sterk.

kernafval kernenergie

De echte vraag is: hebben we überhaupt behoefte aan een nieuwe dialoog over kernenergie? Of is het onderzoek een voorzetje voor de kernlobby?

Eén vandaag hield op 7 november een enquête over kernenergie. Van de bijna 19.000 deelnemers gaf bijna 60% aan weinig verstand over dit onderwerp te hebben.

Nederland heeft geen nieuwe kerncentrales nodig. Ze lossen het probleem van snelle uitstootvermindering van CO2 niet op, zijn te gevaarlijk en te duur.

Wat momenteel prioriteit heeft, is het snel terugbrengen van de CO2 uitstoot, liefst zo betaalbaar mogelijk. En kernenergie doet beide niet.

Een kleine 1,2 miljoen huishoudens in Nederland krijgen binnenkort jodiumtabletten thuis bezorgd, bedoeld als bescherming tegen de gevolgen van radioactieve straling na een kernramp. Het creëert een vals gevoel van veiligheid, aldus critici. De overheid bezorgt momenteel jodiumtabletten bij mensen ‘die baat kunnen hebben bij de beschermende werking‘ ervan. Het gaat om mensen tot en […]

De Nederlandse staat betaalt voor opslag en verwerking van kernafval van energiebedrijven. Volgens LAKA is dat concurrentievervalsende staatssteun die verboden is. Daarom starten vijftien eigenaren van zonnepanelen samen met de milieuorganisatie Stichting Laka een Europese procedure tegen deze vorm van ongeoorloofde staatssteun voor kernenergie. Volgens Europese regels moeten alle kosten van kernafval voor rekening komen […]

's Werelds grootste kernfusie project staat op het punt om temperaturen van miljoenen graden te creëren en eindelijk de kracht van de zon naar de aarde te brengen. De naam van dit project van € 18 miljard is Iter (‘de weg’ in het Latijn). Onder de heldere blauwe luchten van de Provence in Frankrijk gaat […]

Zoek hier voor meer resultaten: