like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Trump ‘s aversie tegen klimaatwetenschap is niet onnozel, wel gevaarlijk

Van: op 13 maart 2018

trump wilders baudet klimaatwetenschap

Als we in de media iets over Trump vernemen, gaat het meestal over één van zijn vele ondoordachte tweets, zijn escapades met dames van bedenkelijk allooi, zijn banden met Russen of over zijn America first boodschap. Vaak hoor je dat hij wispelturig en onberekenbaar is, en geen adviezen aanneemt, maar in één opzicht is hij zeer consequent. Dat is zijn onvoorstelbare aversie tegen wetenschap en tegen klimaatwetenschap in het bijzonder. In de New Yorker van 4 maart schreef Alan Burdick hier een uitvoerig artikel over.

Het artikel zal lezers van Duurzaamnieuws interesseren. Niet omdat het leuk is, maar als waarschuwing omdat bijna alle slechte dingen vanuit de VS naar Europa en met name naar rechts Nederland overwaaien. Hierbij een lijst met wapenfeiten, die grotendeels is ontleend aan dit artikel, aangevuld met wat achtergrond info.

Trump werd op 13 jarige leeftijd van school gestuurd wegens wangedrag en ging vervolgens 4 jaar naar de militaire academie. Op 22 jarige leeftijd behaalde hij een bachelor graad economie aan de elite-universiteit van Pennsylvania. Dat hij daardoor zelfs de meest basale kennis van biologie, chemie of natuurkunde ontbeert, is te merken. Al jaren geleden twitterde Trump dat gloeilampen kanker kunnen veroorzaken en dat windmolenparken zeer ongezond zijn, terwijl fracking als methode voor winning van olie en gas juist geen enkel risico met zich meebrengt.

Als presidentskandidaat noemde hij Global Warming een broodje aap, herhaalde hij veelvuldig het standpunt dat vaccins autisme veroorzaken en dat haarspray, mits binnenshuis gebruikt, geen kwaad kan voor de ozonlaag. Zonder enige politieke ervaring maar wel met veel bluf wist hij het tot president te schoppen. Hij laat zich daarbij wel degelijk inspireren ofwel zoekt hij de adviseurs uit die in zijn straatje passen. De politieke ideeën van Trump zijn namelijk grotendeels ontleend aan andere kwade geniussen zoals Steve Bannon, Scott Pruitt en vice-president Mike Pence. Pence is een echte aanhanger van de Tea Party en heeft sterke connecties met de Koch broeders. Hij is ook fel tegen abortus, zelfs als de moeder in levensgevaar is, en staat zich er op voor dat hij als Christen niet in de evolutie gelooft. Pence is ook een sterk tegenstander van duurzame energie en voorvechter van steenkool.

 

Systematische afbraak

Zolang het blijft bij achterlijke opvattingen is er niets aan de hand. Erger wordt het als je naar de daden kijkt sinds Trumps presidentschap. Daar is een systematisch afbraakproces gaande dat zijn weerga niet kent.

Zoals algemeen bekend legt hij de eenduidige conclusies van de duizenden klimaatwetenschappers in de rapporten van het IPCC naast zich neer en wil hij , op instigatie van Steve Bannon en Scott Pruitt, dat de VS zich terugtrekt uit de klimaatafspraken van Parijs. Minder bekend is dat hij van alle federale websites systematisch de woorden “Climate change”en “evidence based” heeft laten verwijderen. Dat gebeurde in het jaar dat de VS werd getroffen door drie zeer uitzonderlijk sterke orkanen en twee, door extreme droogte veroorzaakte, grote bosbranden en een aantal supersneeuwstormen.

Volgens Trumps diepe wetenschappelijke inzicht gaf het geen pas om zo kort na die rampen over klimaatverandering te gaan praten. De steeds vaker voorkomende extreme koude in het Oosten van de VS ziet hij zelfs als een bewijs dat er helemaal geen sprake is van klimaatopwarming. De wetenschappelijke verklaringen voor die kou is ook te ingewikkeld voor hem. Door de sterke opwarming van het arctisch gebied verzwakken de straalstromen en gaan sterker slingeren (meanderen), waarbij het Noord Oosten van de VS regelmatig onder een lus met koude pool-lucht komt te liggen. Leg dat maar eens uit aan een vastgoedmagnaat.

Intussen doet hij alles om de wetenschap dwars te zitten. Hij heeft alle mensen met een wetenschappelijke achtergrond verwijderd uit de interne staf en adviesraden van de EPA (Environmental Protection Agency). De EPA is één van de machtigste milie-organisaties in de VS en bestaat sinds 1970, omvat vele afdelingen, laboratoria en locatiekantoren en heeft met ca 18000 medewerkers een budget van ruim 8 miljard dollar. De door Trump benoemde directeur Scott Pruitt is een notoire klimaatontkenner met de heimelijke missie om de hele EPA op te heffen en talloze regelingen ter bescherming van mens en natuur terug te draaien. Trumps kandidaat om de Chemical-safety afdeling van het EPA te leiden, heeft geen enkele chemische kennis.

 

Uitkleden van wetenschappelijke instituten

Drastische budgetbeperkingen zijn al opgelegd aan diverse wetenschappelijke instituten. De plannen voor het Federale budget van 2019 laten behalve voor de EPA ook budgetbeperking zien voor het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) en voor het US Geological Survey. Het Institute of Health moet met hetzelfde budget de taken van drie andere diensten uit het Department of Health and Human Services overnemen. Het budget voor het Institute of Mental Health wordt met 30 % gekort ondanks Trumps idee dat betere geestelijke gezondheidszorg de enige oplossing is voor het beruchte wapenmisbruik in de VS. In de begroting voor 2019 wordt het federale budget van het Department of Energy voor allerlei fundamentele research op het gebied van schone energie van 6 miljard gehalveerd tot 3 miljard dollar.

In de regering zitten echter wel minstens 44 belangrijke personen die zeer nauwe banden hebben met het big fossil netwerk van de gebroeders Koch. Terwijl de EPA onder Pruitt Scott de beperkende regels voor big fossil terugdraait, zwaait Ryan Zinke de scepter bij het Department of the Interior. In die hoedanigheid probeert hij de status en omvang van talloze beschermde natuurreservaten drastisch terug te brengen, zodat er op die plaatsen weer vrijelijk naar olie en gas geboord kan worden door middel van de zwaar vervuilende fracking techniek. Zinke is als “echte” natuurliefhebber een fervent trofee jager in Afrikaanse natuurgebieden. Via Zinke probeert de regering Trump de VS op de kaart te krijgen als de grootste exporteur van olie en gas.

Een vijftal belangrijke NASA missies op het gebied van aardwetenschappen wordt geheel geschrapt. Deze missies zouden satelliet opnames genereren over het aardoppervlak en de atmosfeer, de CO2 concentratie en de reflectie van straling door wolken en sneeuw, waarmee de dynamiek van het klimaat beter kan worden begrepen. Ook de educatie-afdelingen van NASA en NOAA worden opgeheven. Het plan bestaat ook om over enkele jaren het International Space Station te privatiseren.

 

Vrij baan voor big fossil

Budgetverruiming is daarentegen juist verleend aan het Energy and Interior Department om meer research te doen naar winning van fossiele brandstoffen via diepzeeboringen en oppervlakte mijnbouw. Het Bureau of Land Management en het Oil Spill Research Program worden met minstens 15 % gekort en het fonds voor bescherming van land of herstel van land vanwege het boren naar olie en gas wordt met 2/3 gekort evenals het budget voor onderzoek naar schone energie.

In de eerste 12 maanden van het presidentschap zijn er talloze belangrijke vacante sleutelposities bij diverse federale instituten niet bemand. Het Department of Interior mist 11 van de 17 senior stafleden, waaronder de directeuren voor het Bureau of Land Management, National Park Service en Fish and Wildlife Service. Als er wel kandidaten worden voorgesteld voor wetenschappelijke posities zijn die zwaar ondergekwalificeerd.

Na een eerste afwijzing door de senaatscommissie heeft Trump toch Kathleen Hartnett White als top milieu adviseur voor de president benoemd. Zij is een klimaatontkenner met een masters graad in religie. Ze werkte bij de Texas Public Policy Foundation, een stichting die door de Koch broeders wordt betaald. In 2015 verklaarde ze dat er niets mis is met CO2 omdat het voor het leven een essentieel gas is. Vanuit haar kennis over religies beweert ze dat de mening van klimaatwetenschappers op "dogmatic claims of ideologues and clerics." berust. Over fijnstof van uitlaatgassen heeft ze gezegd dat dat niet schadelijk is tenzij je met de mond aan de uitlaat van een auto gaat zuigen. Haar natuurkundige kennis is indrukwekkend. Recent gaf ze publiekelijk toe niet te weten dat water bij opwarming uitzet.

 

Voorbeeld voor Wilders en Baudet

Trump vindt het niet nodig dat zijn gebrek aan wetenschappelijk inzicht wordt gedekt door een gekwalificeerd wetenschappelijk adviseur in zijn staf. Het betreft een door zijn voorgangers ingestelde functie die van groot belang is om tekst en uitleg te geven bij zaken als epidemieën en natuurrampen. In plaats daarvan fungeert nu een jonge man als interim adviseur met een bachelor graad in politieke wetenschap.

De opsomming van Alan Burdick is waarschijnlijk niet eens volledig, maar het geeft voldoende weer dat de aarde in groot gevaar is door de idiotie van Trump en zijn kliek van geestverwanten. Tot die geestverwanten moeten we in ieder geval ook Geert Wilders en Thierry Baudet rekenen. Volgens opiniepeilers zouden beide partijen samen kunnen rekenen op zo’n 33 zetels in de Kamer. Maar het is erger dan dat. Want ook binnen de VVD, als het om economische groei gaat en binnen het CDA, als het om landbouwgrond gaat, heeft het klimaat geen prioriteit. Gelukkig hebben wij nog Jan Terlouw om tegengas te geven.

Han Blok

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht