biologische wetgeving

Varkens in Nood lanceert tijdens de Nationale Week Zonder Vlees de KlimaatCheck. Hier kunnen consumenten checken hoe klimaat(on)vriendelijk hun voeding is. Daarbij komen soms opvallende feiten naar boven. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het eten van schaaldieren een hoge uitstoot van CO2 veroorzaakt terwijl de consumptie van schelpdieren juist een lage impact heeft op het klimaat.

Wereldwijd is de productie van voeding verantwoordelijk voor een kwart van alle broeikasgassen. Ruim 83% hiervan komt vrij bij de productie van dierlijke voedingsmiddelen. De keuze voor klimaatvriendelijke voeding is dan ook een snelle en eenvoudige manier om je impact op het klimaat te verkleinen. De KlimaatCheck is onderdeel van de DierenwelzijnsCheck, een online database waar consumenten en restaurants snel en eenvoudig de impact op dierenwelzijn en klimaat kunnen checken van meer dan 200 (dierlijke) producten. De KlimaatCheckinspireert consumenten en restaurants bij het maken van bewuste keuzes.

groenopladen generic keuzehulp

Schaal- en schelpdieren

Schaaldieren zoals kreeft en krab scoren met een 2 erg laag op de KlimaatCheck. Dat komt vooral omdat de vangstmethode met sleepnetten veel brandstof verbruikt. Mosselen en oesters scoren juist opvallend goed en krijgen zelfs een 10. De productie levert per kilo een uitstoot van slechts 1,3kg CO2, dat is zelfs lager dan de uitstoot van een kilo plantaardige producten. Schelpdieren worden grotendeels gekweekt. De afstand tussen kwekerij en consument is relatief klein waardoor het transport weinig brandstof verbruikt. Daarnaast groeit er in de kwekerijen extra zeewier, dat juist CO2 opslaat.

Vlees heeft grootste klimaatimpact

Van alle onderzochte voedingscategorieën draagt vlees het meest bij aan de opwarming van de aarde, daarbij is rundvlees verreweg de grootste vervuiler. Rundvlees uit Zuid-Amerika krijgt een dikke 1 in de KlimaatCheck. Een enkele kilo daarvan veroorzaakt een uitstoot van maar liefst 66 kg CO2, ongeveer evenveel uitstoot als 400 kilometer rijden in een middelgrote auto op benzine. Met een uitstoot van 23,6kg CO2 per kilo scoort ook Nederlands rundvlees niet hoger dan een schrale 2. Rundvlees heeft een enorme klimaatimpact door de combinatie van veevoer, landverbruik, mest en methaanproductie. Methaan is een broeikasgas dat 25 keer sterker is dan CO2. Uit koeienmest komt bovendien ook lachgas vrij, een broeikasgas dat zelfs 310 keer meer belastend is dan CO2.

Biologisch vs. gangbaar

Opvallend genoeg is er weinig verschil in de klimaatscores voor gangbaar en biologisch vlees. Biologische dieren krijgen minder soja of eten biologische soja die niet afkomstig is uit ontbossingsgevoelige gebieden. Ze groeien daarentegen een stuk langzamer en hebben meer voer nodig om hetzelfde gewicht te bereiken. Zo heeft plofkip vrijwel dezelfde klimaatimpact als biologische kip - maar wel een veel slechtere score voor dierenwelzijn.

Klimaatimpact vs. dierenwelzijn

Varkens in Nood pleit ervoor om zoveel mogelijk te kiezen voor producten met een lage klimaatimpact en een hoge score voor dierenwelzijn. Plantaardige producten en schelpdieren hebben duidelijk de minste impact op het klimaat zonder bij te dragen aan dierenleed. Voor een klimaatvriendelijk dieet kun je vlees beter overslaan. Vleeseters die willen afkicken kunnen deze week een mooie start maken tijdens de Nationale Week Zonder Vlees.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle klimaatscores.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws