like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Kostenplaatje blokkeert primeur grootschalige opslag groene stroom

Van: op 31 januari 2017

iland energieopslagHet Belgische project iLand is voorlopig uitgesteld. iLand zou de opslag van overschotten in de fluctuerende opbrengst van windenergie mogelijk maken. De ontwerpers willen een nieuwe en meer kosteneffectieve planning presenteren.

Soms waait het, soms schijnt de zon. Bronnen van duurzame elektriciteit als wind en zon zijn niet constant. Wisselende opbrengst van energie door natuurlijke variatie kan tijdelijke elektriciteitstekorten op het net veroorzaken bij een hoog aandeel van wind en zon in de energiemix. Dat is al vanaf 5% windenergie merkbaar, maar zeker bij hogere percentages. De geografische verdeling van de energiebronnen is vaak niet homogeen, waardoor de ene locatie een hoger aandeel wind of zon dan de andere heeft.

BES LED

Transitie naar duurzame energie is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en zo de opwarming van de aarde te beperken. Een constante stroomvoorziening is echter eveneens noodzakelijk om onze economie te faciliteren. De wetenschap onderzoekt mogelijkheden om dit dilemma op te lossen door elektriciteit op te slaan. Accu’s zijn vooralsnog duur en belasten het milieu​. Een andere mogelijkheid is het omhoog pompen van water in stuwmeren gedurende elektriciteit overschotten, om vervolgens via hydropower die elektriciteit terug te winnen wanneer er een tekort is.

 

De voordelen van PSH

Pumped Storage Hydropower (PSH) hoeft niet duur te zijn, is efficient (tot 87%), en is snel genoeg gebleken om tekorten aan elektriciteit op het net op te vangen. Landen als België hebben echter onvoldoende hoogteverschillen en stuwmeren hiervoor. Denemarken vangt elektriciteitstekorten op met Noorse PSH, via High Voltage Direct Current (HVDC)​ ​kabelverbindingen over de zeebodem. Noorwegen heeft voldoende potentie om de omringende Noordzeelanden tot minimaal 2030 van voldoende PSH te voorzien om fluctuaties door toegenomen wind en zonne-energie op te vangen zonder dat daarvoor nieuwe reservoirs gebruikt hoeven te worden. Daardoor kunnen ook de gevolgen voor de Noorse natuur beperkt blijven​.

Vaak gaat de voorkeur uit naar autonome oplossingen. Het Belgische project iLand biedt een innovatieve oplossing middels een “energie-atol”. In een notendop: stelt u zich een reusachtige badkuip voor in de zee. Vervolgens pompt u die badkuip leeg wanneer u een overschot aan windenergie heeft. Wanneer er gebrek aan elektriciteit is, laat u deze reusachtige badkuip weer volstromen. Met de waterstroom drijft u een grote dynamo aan en ​voilà​, u hebt duurzame elektriciteit. Zo’n constructie heet een valmeercentrale.

 

iLand

iLand is een plan om 5 kilometer uit de Belgische kust, t​er hoogte van Zeebrugge en Wenduine, ​een kunstmatige atol aan te leggen waarmee elektriciteitsopslag mogelijk op de wijze die hierboven is beschreven. iLand zou t​ ot 2500 miljoen kubieke meter zeewater kunnen bevatten, of beter gezegd, wegpompen met overtollige elektriciteit van reeds aanwezige windmolenparken op zee. Die windmolenparken genereren nu gedurende de nacht energie die niet gebruik kan worden omdat de vraag dan laag is. Door opslag middels een energie-atol zou op piekmomenten 450 MegaWatt geleverd kunnen worden aan het elektriciteitsnet.

Hoewel het idee van een valmeercentrale niet nieuw is, zou uitvoering op deze schaal dat zeker wel zijn. Iland zou een mondiale primeur zijn waarmee ​België z​ou aantonen innovatieve oplossingen te kunnen realiseren om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Kanttekeningen

Vragen die je bij het project zou kunnen stellen zijn er natuurlijk ook. Want wat kost zoiets? Wat voor visuele impact heeft iLand op het landschap? Wat zijn de gevolgen voor natuur en milieu?

Critici menen dat de kosten hoog zijn voor een project dat pas relevant is bij meer capaciteit aan windenergie dan momenteel beschikbaar, en dat het rendement onvoldoende is. Voor elke opgeslagen megawatt dient er eerst 1,3 megawatt te worden geïnvesteerd. Hoewel futuristisch, is het project wellicht voor verbetering vatbaar. Mogelijk kan i​ Land ​ ook zelf duurzame energie opwekken door zeewater via de turbines bij hoogtij naar binnen laten stromen, om het bij laagtij weer naar buiten te laten stromen

Kosten worden geschat tussen 1 en 1,5 miljard euro. Geld dat volgens sommigen beter geinvesteerd kan worden in windmolens en zonnepanelen. Bovendien is er de nodige weerstand vanuit een​ ​bewonerscomité nabij de geplande locatie van iLand, met name wegens vermeende visuele “landschapsvervuiling”. Wat gevolgen voor natuur en milieu betreft, ecologisch verantwoorde uitvoering van iLand kan mogelijk het lokale zeeleven bevorderen in plaats van verstoren.

 

Uitstel

Op basis van het kostenplaatje is besloten om uitvoering van iLand uit te stellen in afwachting van herziene planning. Hoewel aanvullend onderzoek verbeteringen kan opleveren, gaat dit besluit voorbij aan het mondiale belang van uitvoerbare technieken om fluctuerende duurzame energiebronnen effectiever te benutten middels opslag van elektriciteit. Is bij voorbeeld kostenvermindering voor latere vergelijkbare projecten als gevolg van opgedane ervaring, de zogenaamde “learning curve” meegenomen in dit besluit?

Ook mogelijkheden voor internationale subsidies voor uitvoering van​ ​iLand dienen onderzocht​ ​te worden. Want hoewel het van economisch belang is om financieel effectieve oplossingen te zoeken voor het klimaatprobleem, is de wetenschap duidelijk over de onwenselijkheid van uitstel van uitvoerbare oplossingen. Het m​eest gerenommeerde wetenschappelijke orgaan betreffende klimaatverandering,​ ​het ​ IPCC, stelt in haar ​Fifth Assessment Report Summary for Policy Makers (2014) ondubbelzinnig vast dat uitstel van maatregelen om klimaatverandering te verminderen leidt tot significant hogere kosten als gevolg van klimaatschade in een later stadium.​ Het is daarom te hopen dat de herziene planning van Iland wel groen licht gaat krijgen.

Serge Mooijman

Download de pdf met alle bronvermeldingen hier.

 

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (6)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Duurzame Fred schreef:

  Afstellen dit project. Want het gaat nooit renderen. Een atol in de zee bouwen is altijd duurder dan een stuwwand bouwen, zoals in Noorwegen en Oostenrijd het geval is. Bedrijven zijn alleen geïntersseerd in zo goedkoop mogelijke stroom.

  Zoals Jan Stelwegen het al eerder zei is het beter om overtollige energie om te zetten in waterstof. Mischien zijn er over 10 jaar goedkopere bouwtechnieken beschikbaar.

  En dan zit Belgie met een peperduur opslag systeem in de maag. Het zou wel eens goedkoper kunnen zijn om de atol uit te schakelen dan het te gaan exploiteren. Dat hebben we al eerder gezien met de zogenaamde moderne kolencentrales.

 2. Marcus Lobenstein schreef:

  Ik denk ook dat omzetting tot waterstof het makkelijkste is. Geen grote bouwwerken nodig die milieu en financiën beschadigen. Waterstof kan worden gemengd met aardgas zodat we opeens een grote vraag hebben.

 3. AVE schreef:

  Wat mij opvalt bij al die energie opslag verhalen is dat het rendementsverlies zo slecht uit de verf komt. Heb zelf gekeken naar accu opslag voor mijn zonnepanelen. Rendementsverlies voor tijdelijke pieken en dalen: 70%. Financieel komt dat niet uit.

  Bovendien voorziet geen enkele opslag van zonnestroom op onze breedtegraad in de opvang van seizoenspieken en -dalen.

 4. Wim Terpstra schreef:

  Schitterend plan. Zou ook goed in Nederland kunnen. Sterker nog het plan ligt er al jaren.

  https://www.deingenieur.nl/artikel/lievense-de-man-van-het-opslagbekken

  Nu nog een overheid, of nog belangrijker, stemvolk met visie…

  Zou toch een schitterend exportproduct van Nederland kunnen zijn. Het probleem speelt wereldwijd tenslotte. Mooi om Nederland internationaal mee op de kaart te zetten!

  Qua terugverdientijd e.d. tsja hier geldt het volgende principe “hoe minder erg de klimaatverandering wordt gezien, hoe belangrijker de terugverdientijd is”.

  Blijkbaar vinden wij als Nederland de klimaat- en de daarbij horende vluchtelingenproblematiek (nog) niet belangrijk genoeg.

  Jammer zeg ik.

  Erg onnozel zullen onze klein-klein kinderen gaan zeggen.

  Wim

 5. Jan Stelwagen schreef:

  Ik denk dat het goedkoper is om overtollige groene stroom in waterstof om te zetten en voor bijstook in de energie centrale te gebruiken als er tekort aan groene stroom is.

 6. Jan schreef:

  Pumped Storage Hydropower (PSH) hoeft niet duur te zijn, is efficient (tot 87%),

  Onderbouw dat eens.
  Even een klein rekensommetje. De efficiëntste (en niet de meest efficiënte) elektrische aandrijvingen hebben een arbeidsfactor van rond de 86%.
  Wanneer je eerst leegpompt en daarna door een turbine-generator weer vol laat lopen kom je op 0.86 x 0.86 = 74%

  Is toch een heel ander plaatje.

  Jan