Nieuwsoverzicht energie

Energieakkoord: komkommer en kwel

‘Het is te hopen dat ze er niet uitkomen’ schreef Philip Willems op 5 juli op de website van Elsevier. Hij heeft het over de uitgelekte voorstellen van het energieakkoord, dat een dezer dagen nu eindelijk uit de boom moet vallen. En dat, terwijl het de grond nog niet heeft geraakt, door de minister van […]

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Toen ik las dat het kritisch rapport van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld “Wissels omzetten” op maandag 24 juni jl. verscheen, dacht ik gelijk aan de politieke discussies over eventuele proefboringen naar schaliegas. “Planbureau hekelt kortetermijnvisie kabinetten”, kopte het AD een dag later. Inderdaad, er wordt biomassa in oude kolencentrales verbrand om […]

Nieuw energiebedrijf wil Nederland echt duurzamer maken

Nederland daadwerkelijk duurzamer maken; met dit doel start het nieuwe energiebedrijf Hello Yellow. Het bedrijf gaat Nederlandse ondernemers groene energie leveren die steeds groener wordt. Dit realiseert Hello Yellow door ieder jaar de gehele operationele winst in duurzame energiebronnen op Nederlandse bodem te investeren. De klanten profiteren hiervan via een jaarlijks groeiende korting op hun […]

UNETO-VNI tekent convenant ‘Duurzame samenwerking voor duurzame energie’

Directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI heeft op 26 juni samen met vertegenwoordigers van acht andere organisaties vanuit de wetenschap, het onderwijs en de installatietechniek de intentieverklaring ‘Duurzame samenwerking voor duurzame energie’ ondertekend. Met de krachtenbundeling roepen de organisaties, waaronder Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, E.nu, Stichting KIEN en TU/e de overheid en het bedrijfsleven […]

80% wil Nederland als koploper in windenergie

Nederland en windenergie passen bij elkaar. Nederlanders kiezen massaal vóór windenergie omdat duurzame energie nodig is (51%) óf omdat het er veel waait (16%) óf omdat dat van oudsher zo is (9%). Dit is een van de conclusies uit de juni meeting van de Eneco Energie Monitor. Ook blijkt dat een kwart van de Nederlanders […]

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Het Ministerie van Economische Zaken wil Milieudefensie dwingen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Over het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen mag niets naar buiten worden gebracht. Milieudefensie is lid van de klankbordgroep van EZ voor dit onderzoek. Afspraak was dat de besprekingen ‘in principe openbaar’ zouden zijn. Milieudefensie weigert de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Debat in […]

Schaliegas: meer milieu-nadelen dan economische voordelen

In een manifest hebben 55 hoogleraren betoogd, dat Nederland niet moet beginnen aan schaliegas. Er zijn alleen maar nadelen voor het milieu bij de winning van schaliegas.  Het is nog maar de vraag of schaliegas commercieel aantrekkelijk is. terwijl grondwater, bodem, lucht en landschap vervuild raken. Is schaliegas een hype of ontketent het een wereldwijde […]

‘Niet meer dan 12% duurzame energie in 2020’

Tijdens de Dutch Energy Day die afgelopen woensdag door  energie-persbureau Energeia werd georganiseerd, werd duidelijk waar we op af stevenen: maximaal 12% duurzame energie in plaats van de oorspronkelijke 20%, en vervolgens 16%. André Jurjus, directeur van branchevereniging Energie-Nederland is de vader van die stelling. “16% duurzaam wordt niet gehaald, 14% ook niet.” En het […]

Wetenschappers roepen op tot krachtig energieakkoord

26 wetenschappers van 10 universiteiten en 2 hogescholen roepen in een open brief aan de SER op om te komen tot een succesvol en duurzaam energieakkoord: de wetenschappelijk inzichten liggen er, het is nu zaak om deze inzichten te vertalen tot stevig beleid en concrete actie. “Nederland heeft op het gebied van duurzame energievoorziening een […]

Windpark Noordoostpolder gaat door

De Raad van State heeft zich positief uitgesproken over negen uitvoeringsbesluiten die gaan over de derde fase van de aanleg van Windpark Noordoostpolder; een daarvan is de ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet. Hiermee is de laatste stap in het proces afgerond. Daarmee kan de bouw van Windpark Noordoostpolder in de komende […]

Lef gezocht, voor een duurzaam Energieakkoord

Nederland heeft lef nodig om de economische en de klimaatcrisis succesvol te lijf te gaan. In Den Haag onderhandelen in SER-verband tientallen partijen, van milieuorganisaties tot VNO-NCW over een vernieuwend, ambitieus en lange termijn Nationaal Energieakkoord. Terwijl de SER voortpoldert, kwam vanuit Parijs verontrustende nieuwe informatie. Het IEA (Internationaal Energie Agentschap) signaleert dat klimaatverandering sneller […]

“De markt voor zonnepanelen groeit gewoon door”

Doemscenario’s voor de ontwikkeling van de PV-markt zijn echt niet nodig”, is de uitgesproken mening van Erik de Leeuw van Centrosolar, een Duitse fabrikant van zonnepanelen. “Nu er een voorlopig besluit ligt over de importheffing voor Chinese zonnepanelen, kunnen we ons weer bezighouden met de positieve kanten van zonne-energie. Zonne-energie is en blijft een prima […]

Investeren in zonnepanelen loont meer dan sparen

Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening. Dat blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Hiervoor is een nieuwe rekenmethode ontwikkeld voor het bepalen van rendementen van energiebesparende maatregelen. De aanschaf van zes zonnepanelen (van 1400 Wattpiek) kost gemiddeld eenmalig 2.900 euro inclusief de […]

Schaliegas? Nergens voor nodig en vies

Op 7 juni hield de Europese Commissie een bijeenkomst over schaliegas en andere onconventionele brandstoffen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) liet weten, dat schaliegas is niet alleen vies, maar ook onnodig is. Vergeleken met conventioneel gas is er tot 100.000 keer meer zoetwater nodig om schaliegas op te pompen. Door de uitstoot van dieseldampen is […]

EU legt importheffing op Chinese zonnepanelen

De Europese commissie heeft besloten tot een importheffing op Chinese zonnepanelen. De heffing wordt gefaseerd uitgevoerd: tot 6 augustus bedraagt deze 11,8%, daarna wordt deze 47,6%. De EU geeft aan met de Chninese industrie in onderhandeling te willen gaan over het vervolg. Of de Chinezen daar in meegaan is geheel de vraag. Naar verwachting zal […]

  • Vraag Offerte aan
Creative Commons-Licentie CC uitsluitend van toepassing op tekst redactie. Overige content alle rechten voorbehouden aan auteurs / producenten.