Nieuwsoverzicht

Nieuws over duurzaamheid en klimaat is één van de toponderwerpen geworden in de media, naarmate de klimaatcrisis dreigender wordt. Hier vind je een overzicht van nieuws en analyses die doorgaans niet te vinden zijn bij de grote, algemene platforms. Hoofdredacteur Peter van Vliet publiceert ook als expert bij het ANP.

Nieuw energiebedrijf wil Nederland echt duurzamer maken

Nederland daadwerkelijk duurzamer maken; met dit doel start het nieuwe energiebedrijf Hello Yellow. Het bedrijf gaat Nederlandse ondernemers groene energie leveren die steeds groener wordt. Dit realiseert Hello Yellow door ieder jaar de gehele operationele winst in duurzame energiebronnen op Nederlandse bodem te investeren. De klanten profiteren hiervan via een jaarlijks groeiende korting op hun […]

UNETO-VNI tekent convenant ‘Duurzame samenwerking voor duurzame energie’

Directeur Erik van Engelen van UNETO-VNI heeft op 26 juni samen met vertegenwoordigers van acht andere organisaties vanuit de wetenschap, het onderwijs en de installatietechniek de intentieverklaring ‘Duurzame samenwerking voor duurzame energie’ ondertekend. Met de krachtenbundeling roepen de organisaties, waaronder Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, E.nu, Stichting KIEN en TU/e de overheid en het bedrijfsleven […]

Nieuw platform gaat prijzen echt duurzaam berekenen

De Nederlandse stichting True Price heeft op 24 juni een uniek platform gelanceerd om de ecologische en sociale prijs van producten te berekenen. Dit biedt bedrijven, consumenten, maatschappelijke organisaties, kenniscentra en overheid op termijn de kans om te zien wat het kost om duurzame producten te maken. Een eerste inkijkje in de bijbehorende rekenmethode is […]

Een nieuwe website voor Duurzaamnieuws

Sinds 1 juli heeft Duurzaamnieuws.nl een nieuwe website. Na bijna 10 jaar kon het oude platform de groei niet meer bijhouden. Mede dank zij de steun van onze donateurs hebben het laatste half jaar hard gebouwd aan wat je nu ziet: een website die klaar is voor nog verdere groei, voor nog meer informatie en […]

Schrijftalent naar de laatste ronde: stem mee!

De competitie voor Schrijftalent 2013 gaat de laatste ronde in. De inschrijving is gesloten en in de komende weken worden de laatste geselecteerde artikelen geplaatst: van de deelnemers Erika Meershoek, Patricia Waijers en Marleen van Wesel. De tussenstand per 30-6 is als volgt:     facebook bezoekers totaal           Boudewijn Boon […]

80% wil Nederland als koploper in windenergie

Nederland en windenergie passen bij elkaar. Nederlanders kiezen massaal vóór windenergie omdat duurzame energie nodig is (51%) óf omdat het er veel waait (16%) óf omdat dat van oudsher zo is (9%). Dit is een van de conclusies uit de juni meeting van de Eneco Energie Monitor. Ook blijkt dat een kwart van de Nederlanders […]

Schaliegasonderzoek in achterkamertjes besproken

Het Ministerie van Economische Zaken wil Milieudefensie dwingen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Over het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen mag niets naar buiten worden gebracht. Milieudefensie is lid van de klankbordgroep van EZ voor dit onderzoek. Afspraak was dat de besprekingen ‘in principe openbaar’ zouden zijn. Milieudefensie weigert de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Debat in […]

Drentse urine levert meststoffen op

Na zuivering van het afvalwater bestaande uit urine uit het Drentse provinciehuis blijft er een bruikbaar en duurzaam kunstmestproduct over. Een test van de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Scheemda bewijst dat het kan. Daar haalt het waterschap Groene Gazonmest uit afvalwater. Het eerste zakje kunstmest werd vrijdag […]

Schaliegas: meer milieu-nadelen dan economische voordelen

In een manifest hebben 55 hoogleraren betoogd, dat Nederland niet moet beginnen aan schaliegas. Er zijn alleen maar nadelen voor het milieu bij de winning van schaliegas.  Het is nog maar de vraag of schaliegas commercieel aantrekkelijk is. terwijl grondwater, bodem, lucht en landschap vervuild raken. Is schaliegas een hype of ontketent het een wereldwijde […]

Succes waterinitiatief 1,5 miljoen Europeanen

Drinkwatervoorzieningen in de EU zullen niet geprivatiseerd worden. Dit is het gevolg van een Europees burgerinitiatief van naar schatting 1,5 miljoen Europeanen, die het water niet willen toevertrouwen aan particuliere ondernemingen. Eurocommissaris Michel Barnier heeft vrijdag 21 juni hierover een besluit genomen. Right2Water Barnier, de Eurocommissaris die over de interne markt gaat, zei dat de […]

Vrijwilligers sprokkelen geld bijeen voor radiospotjes voetafdruk

Een spotje over de Mondiale Voetafdruk wordt in de week van 23 – 29 juni regelmatig uitgezonden op de landelijke zender Radio 1. De campagne met het spotje is een initiatief van de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) bestaande uit 9 leden, allen vrijwilligers. Het spotje vertelt dat de Aarde volgens wetenschappers al gevaarlijk overbelast is […]

Alterra pleit voor doden van 380.000 ganzen

Vanwege de toenemende landbouwschade pleit Alterra (Wageningen Universiteit) voor het doden van 380.000 dieren de komende 5 jaar. Op dit moment telt Nederland zo’n 300.000 grauwe ganzen. Volgens berekeningen van het instituut moet dat worden terug gebracht tot 100.000. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht mogen in een straal van 20 km rondom Schiphol grauwe ganzen […]

Minder afval loont, geeft lucht en banen

Jaarlijks kan Nederland zo’n 7 miljard euro verdienen door slimmer en zorgvuldiger om te gaan met grondstoffen. Hoe minder afval, hoe meer Nederland verdient. Ook zal de uitstoot van kooldioxide (CO2) met 17.000 Kton per jaar dalen door efficiënt grondstoffengebruik. Door het opwekken van  duurzame energie wordt al veel CO2 uitstoot bespaard, maar dit is […]

PBL: roer moet om bij milieubeleid

Om de milieuproblemen van de 21e eeuw aan te pakken dient het huidige milieubeleid grondig herijkt te worden. Centraal hierbij dienen eco-innovatie en eco-efficiëntie komen te staan. De grote vraagstukken van de eenentwintigste eeuw kunnen met technologie-ontwikkeling en aanpassingen in productie en consumptie worden aangepakt. Daaraan kunnen Nederland en Europa veel bijdragen. Schoon en duurzaam […]

  • Vraag Offerte aan
Creative Commons-Licentie CC uitsluitend van toepassing op tekst redactie. Overige content alle rechten voorbehouden aan auteurs / producenten.