like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Op 18 april oordeelt het Monsanto tribunaal

Van: op 11 april 2017

monsanto tribunaalOp 18 april presenteren de vijf rechters in het Monsanto Tribunaal hun oordeel. In oktober hoorden zij 28 getuigen en deskundigen uit vijf continenten tijdens een driedaagse bijeenkomst in Den Haag. Veel mensen in de wereld kijken met belangstelling uit naar dit juridisch advies.

 

De slachtoffers van Monsanto

Op vele plaatsen in de wereld hebben slachtoffers van grootschalig gebruik van pesticiden en andere giftige producten van Monsanto zich verenigd. In het Monsanto Tribunaal zijn hun zaken bijeengebracht en is een overkoepelend beeld gevormd. Deze mensen zoeken gerechtigheid en willen dat er een einde komt aan de praktijken. Diverse van deze groepen zijn al verwikkeld in rechtszaken waarin Monsanto aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Zo loopt er in de VS een zaak van slachtoffers met non-Hodgkin lymfoom, waarin onlangs boeiende documenten openbaar werden gemaakt. Anderen wachten op een goed aanknopingspunt. Het is de verwachting dat het aantal schadeclaims tegen Monsanto aanzienlijk zal toenemen als de rechters tot een goed gefundeerde conclusie komen dat Monsanto het recht op voedsel, op gezondheid en op een gezonde leefomgeving schaadt.

 

De aandeelhouders van Monsanto en Bayer

In het verlengde van deze procedures kijken de aandeelhouders van Bayer en Monsanto met argusogen naar deze ontwikkelingen. Met name degenen die zich interesseren voor de langere termijn zijn zich terdege bewust van de discussies over de ‘True Cost’ van activiteiten. Als milieu en gezondheidsschade deels of geheel verhaald kunnen worden op  het bedrijf dat de verantwoordelijke stoffen levert dan kan dat grote gevolgen hebben voor de waarde van dat bedrijf. Voor de aandeelhouders van Bayer is het de vraag of ze met Monsanto geen Paard van Troje binnenhalen.

 

De mensen die zich zorgen maken om de voetafdruk van de landbouw en chemie

De voetafdruk van de industriële landbouw is enorm. Vele onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken wijzen op veel grotere schade van bestrijdingsmiddelen en andere chemicaliën dan door de producenten wordt voorgespiegeld. Mochten de rechters tot het oordeel komen dat in hun ogen sprake is van structurele aantasting van de leefomgeving van mens en dier in grote gebieden en daarmee van ecocide, dan kan het oordeel een belangrijk advies opleveren aan de Verenigde Naties en het Internationaal Strafhof om deze misdaad op te nemen in het internationaal recht. Die stap zou bedrijven noodzaken veel beter te kijken naar het effect van hun handelen op mens en milieu.

 

De presentatie van de conclusies van de rechters vindt plaats op dinsdag 18 april van 15.00 tot 16.30.

De bijeenkomst is per livestream te volgen in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

De link naar de uitzending in de verschillende talen komt op www.monsanto-tribunal.org

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Wout Veldstra schreef:

  Omdat er in de reguliere pers (nog) niets over wordt gemeld:
  Er worden een paar belangrijke conclusies getrokken door de rechters;
  Monsanto heeft stelselmatig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijk schadelijke werking van glyfosaat beinvloed en de discussie daarover gemanipuleerd.
  Er is een groeiende discrepantie ontstaan tussen (mensen)recht en corporatief belang, die gevaarlijk is voor de internationale ontwikkelingen.
  Het is noodzakelijk, dat er jurisprudentie wordt ontwikkeld omtrent ‘ecocide’; bewust handelen met schadelijke gevolgen voor het ecosysteem.
  De aanwezige pers werd met nadruk opgeroepen om deze conclusies verder te communiceren.
  Helaas gaat dat nog niet erg goed….