brommer euro-2 euro-3 verbod

[update] Amsterdam laat in delen van de stad sinds 1 januari 2018 geen vervuilende tweetakt brommers meer toe. Dat hing al langer in de lucht: de Tweede Kamer heeft eind 2016 een motie van ChristenUnie en GroenLinks aangenomen waarin een verbod op benzine brommers en scooters wordt aangekondigd. Als reden geven de partijen dat benzinescooters vervuilender zijn dan auto’s en dat met name fietsers en voetgangers dagelijks met de schadelijke uitstoot worden geconfronteerd.

Inmiddels is er vanaf januari 2018  een definitief verbod op de verkoop van scooters van de milieuklasse euro-2 en euro-3. Dat liet voormalig staatssecretaris Dijksma (Milieu, PvdA)  al eerder in een brief aan de Tweede Kamer weten. Vanaf 1 januari 2018 geldt er in Amsterdam een milieuzone voor brom- en snorfietsen van 2010 en ouder. Eigenaren van historische brommers kunnen via de RDW een toelating aanvragen.

Daarmee staat de deur open voor snel stijgende verkoop van elektrische brommers en elektrische scooters die de lucht in de binnensteden snel schoner laat worden.

Sinds 1 januari 2018 mogen er verder alleen nog scooters (bromfietsen en snorfietsen) van de schonere milieuklasse euro-4 worden verkocht. Wanneer in 2020 de nieuwe euro-5 norm van kracht wordt zal ook de verkoop van de euro-4 modellen snel worden gestopt.

In de Amsterdamse motie wordt gesproken over een verbod op alle benzine brommers, waar ook de benzine scooters onder vallen. In een eerste reactie spreekt Milieudefensie van een ‘historische motie’. “Voor het eerst staat zwart op wit dat benzinescooters verboden gaan worden. Dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit en dus voor onze gezondheid”, aldus Anne Knol, campagneleider Mobiliteit van Milieudefensie.

Er liggen ook voorstellen om te vervuilende brommers niet meer op het fietspad toe te laten. In navolging van Amsterdam heeft nu ook Den Haag een brommerverbod. Inmiddels ( feb 2019) wordt er wel gesproken over een uitzondering op zon- en feestdagen, zoals die inmiddels ook in Amsterdam van kracht is.

Vanaf 1 december 2020 geldt er een volledige milieuzone in Den Haag voor oudere brommers en snorfietsen.

Andere gemeenten die een milieuzone voor brommers en scooters overwegen zijn Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Leiden.

Ergernis

De organisatie strijdt al jaren voor een verbod op de scooter. Anne Knol: “De scooter is een grote bron van ergernis voor veel medeweggebruikers en de stoffen die uit de uitlaat komen zijn zeer ongezond.” Uit een onderzoek van vorig jaar door I&O Research in opdracht van Milieudefensie bleek al dat zeventig procent van de stadsbewoners een verbod wil op de meest vervuilende scooter

Uitstootvrije auto's

Eerder in 2017 werd ook een motie aangenomen waarin werd geregeld dat vanaf 2025 alleen nog uitstootvrije auto's verkocht mogen worden.

Meer info over recent TNO onderzoek

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws