geyser logo euGEYSER, een internationaal consortium van tien bedrijven en universiteiten, is onlangs gestart met het vinden van oplossingen voor het integreren van datacenters in duurzame energienetwerken en in smart cities. Het consortium heeft hiervoor 2,97 miljoen euro financiering toegewezen gekregen via het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Commissie. De stichting Green IT Amsterdam is onderdeel van dit consortium, en heeft onder meer de taak om de Nederlandse datacenterindustrie en beleidsmakers te betrekken bij dit project.

Visie van het project

groenopladen generic keuzehulp

Het project benadert dit onderzoek vanuit een geïntegreerde visie waarin datacenters actief onderdeel zijn van het energiesysteem, en in het verlengde hiervan, van smart city-ontwikkelingen. Zij zullen hierbij zowel consument als leverancier ( ‘prosument’) zijn van elektriciteit en energie (warmte en koude). Hoofdaspecten van dit onderzoek zijn het flexibel kunnen managen van zowel energie als ICT-inzet binnen een zeer dynamische energie-infrastructuur: het selectief gebruiken van ICT-apparatuur op een tijdstip en locatie om de duurzaamheid van een heel energiesysteem te optimaliseren. Een onderdeel hiervan is het aansluiten van datacenters op een energiemarkt.

John Post, directeur van Green IT Amsterdam over de wisselwerking tussen ICT en energie: “In toenemende mate raken ICT en energie met elkaar verbonden. Dat biedt mooie kansen om een omgeving te ontwikkelen waar datacenters een flexibel en actief energie-element zijn van smart grid-toepassingen. Het GEYSER-project heeft de potentie om deze ambitie kracht bij te zetten”.

Innovatie

Binnen het consortium van deelnemers van Green IT Amsterdam bevindt zich een groot aantal organisaties met producten, diensten en visie die naadloos aansluiten op het onderzoeksgebied van GEYSER. Green IT Amsterdam verwacht dat de vele innovatieve bedrijven in Nederland de kansen die hierdoor ontstaan kunnen grijpen en mede kunnen helpen realiseren. Mede door de aanwezigheid van de expertise op gebied van ICT, energie en engineering zijn er binnen de Nederlandse datacenter sector al volop oplossingen toegepast om de energie-efficiëntie van datacenters, in het bijzonder in de regio Amsterdam, sterk te verbeteren. Het GEYSER-project laat een ambitieuze volgende stap zien op de innovatieladder.

Beoogd resultaat

Het belangrijkste doel van het project is om datacenters nieuwe instrumenten te verschaffen om optimaal te functioneren binnen vier innovatieve scenario’s. Als onderdeel van deze scenario’s zal een innovatief bouwkundig ontwerp voor datacenters worden opgeleverd, de mogelijkheden voor microgrids op basis van wisselspanning en gelijkspanning worden verkend, en zal het real-time verplaatsen van rekenlast naar datacenters waar hernieuwbare energie beschikbaar is, worden gefaciliteerd. Deze scenario’s creëren op hun beurt weer nieuwe kansen voor smart cities.

Validatie

Technologie die binnen het GEYSER-project ontwikkeld wordt zal een concreet antwoord geven op hoe synergie te realiseren is tussen datacenters en smart cities. Datacenters zijn niet ontworpen voor een flexibele energievraag, maar kunnen deze flexibiliteit in de toekomst ontwikkelen. Dit stelt hen in staat om energieverbruik en kosten zeer efficiënt en effectief te beheren en tegelijkertijd positief bij te dragen aan de doelstellingen van de energiehuishouding van de stedelijke omgeving. GEYSER-technologieën zullen worden gevalideerd in drie operationele datacenters in de stedelijke omgeving op verschillende internationale locaties, waaronder in de regio Amsterdam. Dit resulteert in bruikbare praktijkvoorbeelden waarbij de potentie van groene datacenters binnen een Smart City helder wordt belicht.

Anwar Osseyran, voorzitter van Green IT Amsterdam en lid van het Amsterdam Network Council (onderdeel van de Amsterdam Economic Board) hierover: “Sinds de beginjaren van internet heeft Amsterdam zich sterk ontwikkeld en neergezet als hotspot voor IT en datacenters. Maar dat is geen reden om niet meer ambitieus te zijn, binnen de Amsterdam Economic Board zien we de stadsregio en metropool zich graag ontwikkelen als een koploper in de richting van een Green Collar Economy. Projecten als GEYSER kunnen sterk bijdragen aan deze visie”.

Green IT Amsterdam werkt al jaren aan de vergroening van datacenters, samen met meer dan 50 deelnemers en partners. Het GEYSER-project is helemaal in lijn met de ambitie van Green IT Amsterdam, om kennis en innovatie te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een duurzame datacentersector in de regio Amsterdam en daarbuiten.

Meer informatie over het GEYSER-project is te vinden op de website (http://www.geyser-project.eu/).

Meer informatie over het Green IT Amsterdam consortium is te vinden op www.greenitamsterdam.nl.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws