like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Lesje in klimaatrekenen voor Thierry Baudet

Van: op 26 maart 2019

baudet rattenvanger

Over de 'zinloosheid' van de energietransitie valt met Baudet niet te discussiëren. Hij steekt gewapend met de goddelijke wijsheid van Minerva de kop in het zand. Ten eerste met het argument dat er helemaal geen klimaatprobleem is en ten tweede met het argument dat, als het er al is, wij mensen er toch niets aan kunnen doen.

Daarmee kiest hij de kant van een handjevol pseudowetenschappers die door de Amerikaanse fossiele industrie (o.a. ExxonMobil en Koch broeders) ruim betaald worden om dit te roepen. (Lees De Twijfelbrigade van Jan Paul van Soest).

Het derde argument, dat Nederland zo klein is dat wij op het grote geheel nauwelijks een rol spelen, heb ik al eerder als volstrekt demagogisch gekarakteriseerd. Maar met zijn vierde argument verraadt hij zichzelf regelrecht als een apostel van de Koch-broeders. Hij stelt dat “die onzin” ons handen vol geld gaat kosten en dat is gewoon niet waar, tenzij hij met “ons” de fossiele industrie bedoelt.

Voor ons huidige jaarlijkse energiegebruik van 750 TWh gebruiken we 50 miljard mgas, 23 miljard kg steenkool en 14 miljard liter ruwe olie. Als we straks ook het gas zouden moeten importeren betalen we ook daarvoor gewoon de prijs op de wereldmarkt. Die fossiele grondstoffen kosten ons dan bij elkaar ruim € 10 miljard per jaar. Dat geld vloeit weg naar o.a. Rusland, Colombia en de Arabische oliestaten. Hiermee doorgaan tot 2050 betekent dat we vanaf 1990 ongeveer € 600 miljard zullen hebben laten weglopen.

Door veel betere efficiëntie bij de omschakeling op duurzame energie uit wind, zon, biomassa, aardwarmte, en door isolatie, warmtepompen, LED verlichting, elektrisch vervoer etc. kunnen we het totale energiegebruik terugbrengen tot 130 TWh.

Om deze hoeveelheid duurzaam op te wekken met windturbines en zonneparken inclusief de benodigde infrastructurele aanpassingen zoals verzwaring van netwerken en energieopslag, moeten we zwaar investeren. Om per jaar 130 TWh te produceren is een investering van tussen € 130 à € 200 miljard nodig. Als we deze investeringen gemiddeld in 15 jaar afschrijven, kost ons dat dus tussen € 8 en 13 miljard per jaar. Uiteindelijk zijn we met deze “zinloze” energietransitie dus niet zo veel duurder uit. Maar deze investering levert in ons land wel tussen 100.000 tot 150.000 banen op.

Uiteraard zijn we er dan nog niet, want de bedrijven zullen tegelijkertijd moeten investeren in alternatieve processen, de gebouwen en woningen moeten geïsoleerd worden en we moeten van de gas-CV ketels overschakelen naar andere verwarmingssystemen. Ook zullen we voor de mobiliteit met vrachtauto’s, personenauto’s, vliegtuigen en schepen iets beters moeten ontwikkelen.

Maar ook over de besparing is nog niet alles gezegd. Volgens het IMF is de klimaatschade door fossiele brandstoffen wereldwijd jaarlijks 5,3 triljoen US$. Gedeeld door de globale emissie van 36 miljard ton is dat € 130/ton COemissie. Die kosten, zogenaamde 'externalities', bestaan uit schadeverzekeringen, ziektekosten, rampen, migratieproblemen, dijkverzwaring, schade door droogte, orkanen en overstromingen en voor een deel uit het zich in toenemende armoede omdat voor de slachtoffers de kosten gewoon niet betaald worden.

Nederland stoot ongeveer 200 miljoen ton CO2 equivalenten uit, dus veroorzaken wij volgens die berekening jaarlijks voor € 26 miljard schade. Voor een deel in eigen land en voor de rest in landen waar de klimaatvluchtelingen die Baudet wil tegenhouden, vandaan komen. Om deze schade op termijn te voorkomen, mogen we dus best wel wat investeren. Bij een afschrijftermijn van 15 jaar voor al deze investeringen zouden we hier bijna € 400 miljard investeringen aan mogen wijden.

Al met al heeft Baudet gelijk dat het geld gaat kosten, maar hij vergeet te vermelden dat we voor een minstens even groot bedrag (ca € 600 miljard) aan baten mogen verwachten, plus een wereld waar onze kinderen ook nog in kunnen leven.

De fossiele sector verdient intussen niet alleen goed aan de grondstoffen maar betaalt ook nog eens geen cent aan die klimaatschade. In totaal profiteert de fossiele sector dus met 26 + 10 = € 36 miljard per jaar van ons landje. Thierry Baudet wil dat graag zo houden en ik denk dat de gebroeders Koch zich rot lachen als hij zijn dagelijkse riedeltje over de “onzin” van de energie-transitie afdraait.

Dan nog even terugkomend op het derde argument. “Nederland is zo klein dat het op het grote geheel niets uitmaakt wat wij doen”. Op Wikipedia kun je zien hoe het werkelijk zit, hier en hier.

Anno 2014 waren China en de VS samen goed voor 40% van het wereldwijde BNP en verantwoordelijk voor 41% van de totale CO2-emissie. Samen met India, Rusland  Japan, Brazilië en Duitsland komen we met de zeven meest vervuilende landen op 60% van de CO2-emissie. Het totale BNP van deze zeven landen is 58% van het wereld BNP. We zien dus dat de CO2-emissie ongeveer evenredig is met het BNP.

Voor Nederland is dat een beetje anders. Wij hebben slechts 1 % van het wereld BNP, maar dragen voor 0,5 % bij aan van de totale CO2-emissie. Dat is voor een deel verklaarbaar doordat we de meest vervuilende maak-industrie en de oudste kolencentrales aan andere landen overlaten en van daar uit weer goederen importeren.

Behalve aan het BNP kunnen we de hoeveelheid CO2ook relateren aan de bevolkingsomvang. China en India samen hebben 36 % van de wereldbevolking en zorgen voor 32,5 % van de CO2-emissie. De zeven meest vervuilende landen samen veroorzaken met 48 % van de wereldbevolking 60 % van de emissie. Nederland heeft maar 0,2 % van de wereldbevolking en stoot 0,5 % van alle CO2uit.

Als al deze zeven landen niets zouden doen, dan maakt die 0,5 % van de CO2  uitstoot door Nederland inderdaad weinig uit. Maar waar is dat ‘niets doen’ op gebaseerd? Kijken we naar de opwek van stroom door alle CO2-vrije bronnen, kernenergie, waterkracht, wind, biomassa en zon in deze landen dan zien we een heel genuanceerd beeld.

KernenergieHydroWindBiomassaZonTotaal CO2 vrij
China3,6194<1129
VS20751,5135
India3,292,510,716,5
Rusland1817---35
Brazilië36669084
Japan3,6811519
Duitsland124128640,6
Nederland100,58,34,11,824

Tabel: Percentage van CO2vrije bronnen waarmee in de landen met de grootste CO2uitstoot de stroom wordt opgewekt (2017)

Dat de grootste vervuilers niets doen om de CO2-emissie terug te dringen en dat Nederland als enige voor de muziek uitloopt, is grote onzin. China en India willen vanwege de smog van de steenkoolcentrales af en lopen voorop met het realiseren van windturbines en zonnecentrales.

In de VS gaan de steenkoolcentrales aan de lopende band dicht vanwege de hoge kosten in vergelijking met energie uit wind en zon. In de VS zijn al 14 staten met meer dan 25 % van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen inclusief waterkracht en 8 staten met meer dan 25% uit alleen wind en zon. Alle staten samen komen op 10 % uit wind en zon.

Duitsland en Japan zijn bezig vooralsnog eerst van hun kerncentrales af te komen. De bruinkoolcentrales in Duitsland zijn daarna aan de beurt om te sluiten. Japan gaat straks groene waterstof uit Australië importeren. Alleen Rusland blijft vér achter op het gebied van wind en zon. De Russen willen nu eenmaal graag gas verkopen.

En dan zijn er nog zo’n 182 kleinere landen die met elkaar zo’n 40 % van de CO2-emissie veroorzaken. Dit zijn 73 landen die elk tussen 2 en 0,1 % bijdragen en 109 landen met elk minder dan 0,1 %. Nederland zit met 0,5 % in de eerste wolk. Al deze landen hebben het Parijs akkoord ondertekend, maar als al die landen de redenering van Baudet volgen dat hun aandeel niet de moeite loont, gebeurt er dus niets met 40% van de CO2-emissie.

Baudet suggereert dat de goddelijke wijsheid van Minerva hem ten deel is gevallen, maar hij is volgens mij in de war met Meneer de Uil, want hij haalt zijn kennis over het klimaat en over de broeikasgassen uit de Fabeltjeskrant, ja, ja de Fabeltjeskrant. Zijn grote verdienste is wel dat hij de klimaatsceptici uit VVD, CDA en SP achter zich heeft gekregen, zodat deze partijen daarvan gezuiverd zijn. Daarom lijkt het sprookje over de rattenvanger van Hamelen nog het meest van toepassing.

Han Blok

Lees ook:

Als de leugen regeert verliest iedereen

Wat betekenen de uil van Minerva en andere beelden van Baudet?

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht