Nieuwsoverzicht duurzaam ondernemen

Ondernemen voor en in een duurzame samenleving stelt andere eisen dan voorheen aan bedrijven en ondernemers. Wat die inhouden en hoe ondernemers daarmee om kunnen gaan lees je in het onderstaande nieuwsoverzicht.

Duurzame bedrijven lijken vooralsnog beter bestand tegen de gevolgen van de crisis.

Uitstoot privéjets explodeert

Het aantal privéjet vluchten in Europa is vorig jaar met 64 procent gestegen, blijkt uit onderzoek in opdracht van Greenpeace. De totale CO2-uitstoot van de vluchten is meer dan verdubbeld.

Duurzaamheidsverslag wordt gemeengoed bij bedrijven

Tot een paar jaar geleden was transparantie van bedrijven over hun activiteiten en de impact daarvan op mens en milieu nog uitzonderlijk en vrijblijvend. Inmiddels is het duurzaamheidsverslag voor veel bedrijven een verplicht onderdeel van verantwoorden van wat ze doen, en is het gemeengoed geworden.

Gaat de zon onder voor auto’s op zonne-energie?

Na een juichende start werd de maker van zonne-auto Lightyear 0 al vrij snel failliet verklaard. Daarmee zou ook de ontwikkeling van het nieuwe type, Lightyear 2, in gevaar zijn. En ook Sono, de Duitse bouwer van van een andere zonne-aut0, de Sion,  stopt ermee.