Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Nederlandse Staat reageert op klimaatzaak Urgenda

Urgenda heeft vorige week de ‘Conclusie van Antwoord’ van de Staat gekregen, n.a.v. de gemeenschappelijke dagvaarding van 20 november 2013. De Staat had uitstel aangevraagd en nu dan eindelijk haar antwoord bij de rechtbank neergelegd. De rechtbank heeft de zaak nu in beraad. De rechter moet kiezen tussen nog een ronde schriftelijk doorprocederen of een comparitie […]

Luchtvaart mag gratis blijven vervuilen

Het Europarlement heeft de internationale luchtvaart een vrijbrief gegeven om te blijven vervuilen. Het plan om alle vliegtuigen die landen in of vertrekken uit Europa te laten betalen, is voor de komende jaren van de baan. Europarlementariër Bas Eickhout vindt het absurd dat Europa de luchtvaartsector de hand boven het hoofd houdt en zo het […]

Is klimaatalarm van IPCC voorbode van revolutie?

Het IPCC publiceerde op 31 maart het tweede deel van zijn 5de evaluatierapport: ‘Klimaatverandering 2014: gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid’. Dit tweede deel bevestigt nog maar eens en met nog meer zekerheid dat de gevolgen van de klimaatverandering nu al omvangrijk en wijdverbreid zijn, zowel op het vasteland als in de oceanen: ze leiden tot een […]

Klimaatmodellen onderschatten vervuiling uit Afrika

Menselijke vervuiling in Afrika draagt in belangrijke mate bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en wordt in de bestaande klimaatmodellen onderschat, blijkt uit Frans onderzoek. De luchtvervuiling in Europa, Azië en de VS is bijzonder gedetailleerd in kaart gebracht, maar voor Afrika is veel minder informatie voorhanden. Een team van Franse en Afrikaanse wetenschappers […]

Verwachte opwarming in Europa groter dan gemiddeld

Bij een wereldwijde opwarming van 2 graden zullen de temperaturen in grote delen van Europa nog meer stijgen dan dat gemiddelde, is de conclusie van een nieuwe studie. In de zomer kunnen de maxima in de droogste delen zelfs stijgen met 3 tot 4 graden. Als de aarde gemiddeld met 2 graden opwarmt, dan zullen […]

Met Co2ntdown kan Nederland 20 miljoen ton CO2 reduceren

Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie, en adviesbureau Ecofys lanceren, in samenwerking met diverse grote bedrijven en gemeenten, de Co2ntdown. Dit initiatief heeft als doel de Nederlandse CO2 emissies met 20 miljoen ton te reduceren tussen 2013 en 2020. De benodigde reductie is op de website www.CO2Countdown.nl vertaald in concrete acties verdeeld over 10 […]

Warmer klimaat zorgt voor meer malaria

Wetenschappers vermoeden al lang dat malaria zal toenemen door de opwarming van de aarde. Nu hebben ze ook het eerste harde bewijs gevonden. Als de aarde verder opwarmt, zal het aantal gevallen van malaria aanzienlijk stijgen in dicht bevolkte gebieden van Afrika en Zuid-Amerika, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Michigan in het gerenommeerde tijdschrift […]

Landen halen internationale klimaatwetten in

Nationale regeringen wereldwijd hebben verrassend veel plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat blijkt uit een rapport dat onlangs werd gepresenteerd in de Amerikaanse Senaat. Het is het eerste uitgebreide onderzoek per land dat op heden is gedaan naar wetgeving op klimaatgebied. Het is uitgevoerd door Global Legislators Organisation (GLOBE), de grootste organisatie […]

Lord Stern: “Overstromingen duidelijk teken van klimaatverandering”

De gezaghebbende klimaateconoom Lord Nicholas Stern ziet in de stormen en overstromingen in Groot-Brittannië een “duidelijk teken” van de klimaatverandering. Hij noemt het een alarmsignaal om snel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In Groot-Britannië is een verhit debat aan de gang over de vraag of de recordoverstromingen rechtstreeks aan de klimaatverandering kunnen toegeschreven […]

Britse politici blijven klimaatverandering ontkennen

Zijn de dramatische overstromingen in Groot-Brittannië het gevolg van de klimaatverandering? In de Britse media staan meteorologen en klimaatsceptici meer dan ooit met getrokken messen tegenover elkaar. “It’s the weather, stupid!” Groot-Brittannië wordt al weken geteisterd door zware regenval, stormen en overstromingen. Experts spreken van een zeer abnormale hoeveelheid neerslag. Het gevolg van de klimaatverandering? […]