Nieuwsoverzicht klimaat

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Regionale samenwerking als sleutel voor modern klimaatbeleid

Het gemeentelijk klimaatbeleid in Nederland zit in een nieuwe fase. Subsidies zijn schaars en burgers en bedrijven nemen steeds vaker zelf initiatief, vooral op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Dit stelt gemeenten voor een heroriëntatie: wat zijn de gemeentelijke rollen in deze energieke samenleving? En hoe vullen we dat zo in dat initiatieven ook […]

Twijfelachtige mijlpaal CO2 in atmosfeer bereikt

Voor het eerst zijn in de atmosfeer meer dan 400 deeltjes CO2 op een miljoen deeltjes gemeten (400ppm). Daarmee heeft de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de lucht een kritisch punt bereikt.  De historische concentratie CO2 is vastgesteld door het Amerikaans meteorologisch instituut NOAA. Het onderzoeksstation bevindt zich 3400 meter boven zeeniveau en ligt ver verwijderd […]

Noordpool smelt en verzuurt snel

De zuurtegraad van de Noordpool stijgt veel sneler dan in andere delen van de wereldzeeën. Het ijsvrije, koude zeeoppervlak neemt sneller CO2 op dan warmere gebieden, en verzuurt zo sneller. Bekend was al dat het noordpoolgebied te maken krijgt met een snelle afsmelting van de ijskap. Door de afsmeltende ijskappen neemt het gebied steeds meer […]

Rijke landen blokkeren klimaatgesprekken in Bonn

Na alweer een week van internationale klimaatgesprekken in Bonn is er weinig vooruitgang geboekt. De sfeer is beter, wordt gezegd, maar echte toenadering tussen de rijke landen en de opkomende economieën is er nog niet. “De voornaamste drempel om de klimaatcrisis op te lossen is niet de kennis over het probleem, of een gebrek aan […]

Sanering energiecentrales onvermijdelijk door lage energie en CO2 prijzen

Het door PricewaterhouseCoopers (PwC) gepubliceerde rapport ‘Financial and economic impact of a changing energy market‘ alarmeert over de slechte financiële vooruitzichten voor energiecentrales. Dezez zijn tot 2020 dermate slecht, dat dit volgens Energie-Nederland onontkoombaar leidt tot een sanering van het huidige productiepark. Marges slecht tot zeer slecht Uit het PwC-rapport blijkt dat de marges bij […]

EU laat CO2 handel verzuipen

De prijs voor CO2 stortte vandaag in nadat het Europees Parlement een noodplan om de noodlijdende EU koolstofmarkt te versterken verwierp.

 Met 334 tegen 315 stemmen, en meer dan 60 onthoudingen, wees het Europese Parlement het voorstel om de veiling van 900 miljoen emissierechten voor de jaren 2013-2015 tot 2019-2020 uit te stellen. Deze maatregel […]

NGO’s willen van ETS af

75 groene NGO’s vragen de EU om haar ETS regeling, die handel in uitstootrechten van CO2 reguleert, te schrappen in afwachting van stemmingen in het Europees Parlement voor hervorming van het beleid. ETS is opgericht in 2003 en is de spil van de EU-reductieplannen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar de NGO’s, waaronder Friends of […]

Creative Commons-Licentie CC uitsluitend van toepassing op tekst redactie. Overige content alle rechten voorbehouden aan auteurs / producenten.