like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Leegstandsmonitor Overijssel online

Van: op 22 april 2016
grun3Duurzaamnieuws berichtte al eerder over lege winkelsteden als uitwas van de mensloze economie. Maar niet alleen binnensteden staan leeg. Ook industrieterreinen, kantorencomplexen en sportcomplexen blijken leeg te staan. Vandaag is de Leegstandsmonitor Overijssel door Ank Bijleveld-Schouten aangeboden aan de Utrechtse gedeputeerde Bart Krol en directeur-generaal Peter Heij (IenM). De monitor is een initiatief van de provincie Overijssel en het CBS en brengt leegstand van negen soorten vastgoed integraal in beeld.
Met de monitor kan een goed beeld worden verkregen op provinciaal en gemeentelijk niveau van leegstaand vastgoed. Er kan geselecteerd worden op vierkante meters en op objecten. De monitor bevestigd het vermoeden van grote leegstand van kantoren (in Zwolle wel 30%) en industrieterreinen. Maar ook woningen en sportcomplexen scoren in sommige plaatsen hoog. De kracht van de monitor zit hem in het integrale beeld van leegstand en het signaleren van verschillen tussen gebieden (benchmark).

De Leegstandsmonitor brengt op basis van vier basisregistraties de administratieve leegstand in beeld van vastgoed in Overijssel en Nederland per 1 januari 2014. Uitgangspunt is dat een vastgoedobject (Basisregistraties Adressen en Gebouwen, BAG) leegstaat als er niemand woont (Basisregistratie Personen, BRP), er geen gebruiker geregistreerd staat (WOZ-registratie gemeenten) én geen bedrijf/instelling geregistreerd staat (Handelsregister, HR).

De monitor is een eerste versie van een hulpmiddel dat nog verder doorontwikkeld kan worden. Een verbetering kan de mate van specificatie zijn. De cijfers geven nu een gemiddelde van een hele gemeente terwijl planvorming plaatsvindt op gebiedsniveau. Eén afglijdend winkelcentrum of een onaantrekkelijk kantorenpark beïnvloed het gemiddelde sterk maar leid niet tot beter zicht op oorzaken en mogelijke maatregelen voor gemeenten en provincie. Ook ontbreekt de tijdsfactor. Hoe lang is er al sprake van leegstand?

De monitor is een eerste stap in beter zicht op de werkelijke situatie. Eerdere initiatieven kenmerken zich door een eenzijdige focus op kantoren of winkels. Verschillende bedrijven zijn al in deze markt gesprongen en bieden gemeenten een leegstandmonitor op maat aan.
Ook deze monitor biedt geen complete oplossingen maar kan wellicht helpen om te agenderen en uitbreidings- en ontwikkelingsplannen op elkaar af te stemmen. Jammer genoeg is er geen overzicht meer zoals in 2007 met de nieuwe kaart van Nederland werd gemaakt. De combinatie van de monitor met de nieuwe kaart zou wens en werkelijkheid beter in balans kunnen brengen.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nederland, Nieuws, Overijssel

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!