Nieuwsoverzicht energie

Schaliegas: meer milieu-nadelen dan economische voordelen

In een manifest hebben 55 hoogleraren betoogd, dat Nederland niet moet beginnen aan schaliegas. Er zijn alleen maar nadelen voor het milieu bij de winning van schaliegas.  Het is nog maar de vraag of schaliegas commercieel aantrekkelijk is. terwijl grondwater, bodem, lucht en landschap vervuild raken. Is schaliegas een hype of ontketent het een wereldwijde […]

‘Niet meer dan 12% duurzame energie in 2020’

Tijdens de Dutch Energy Day die afgelopen woensdag door  energie-persbureau Energeia werd georganiseerd, werd duidelijk waar we op af stevenen: maximaal 12% duurzame energie in plaats van de oorspronkelijke 20%, en vervolgens 16%. André Jurjus, directeur van branchevereniging Energie-Nederland is de vader van die stelling. “16% duurzaam wordt niet gehaald, 14% ook niet.” En het […]

Wetenschappers roepen op tot krachtig energieakkoord

26 wetenschappers van 10 universiteiten en 2 hogescholen roepen in een open brief aan de SER op om te komen tot een succesvol en duurzaam energieakkoord: de wetenschappelijk inzichten liggen er, het is nu zaak om deze inzichten te vertalen tot stevig beleid en concrete actie. “Nederland heeft op het gebied van duurzame energievoorziening een […]

Windpark Noordoostpolder gaat door

De Raad van State heeft zich positief uitgesproken over negen uitvoeringsbesluiten die gaan over de derde fase van de aanleg van Windpark Noordoostpolder; een daarvan is de ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet. Hiermee is de laatste stap in het proces afgerond. Daarmee kan de bouw van Windpark Noordoostpolder in de komende […]

Lef gezocht, voor een duurzaam Energieakkoord

Nederland heeft lef nodig om de economische en de klimaatcrisis succesvol te lijf te gaan. In Den Haag onderhandelen in SER-verband tientallen partijen, van milieuorganisaties tot VNO-NCW over een vernieuwend, ambitieus en lange termijn Nationaal Energieakkoord. Terwijl de SER voortpoldert, kwam vanuit Parijs verontrustende nieuwe informatie. Het IEA (Internationaal Energie Agentschap) signaleert dat klimaatverandering sneller […]

“De markt voor zonnepanelen groeit gewoon door”

Doemscenario’s voor de ontwikkeling van de PV-markt zijn echt niet nodig”, is de uitgesproken mening van Erik de Leeuw van Centrosolar, een Duitse fabrikant van zonnepanelen. “Nu er een voorlopig besluit ligt over de importheffing voor Chinese zonnepanelen, kunnen we ons weer bezighouden met de positieve kanten van zonne-energie. Zonne-energie is en blijft een prima […]

Investeren in zonnepanelen loont meer dan sparen

Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening. Dat blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Hiervoor is een nieuwe rekenmethode ontwikkeld voor het bepalen van rendementen van energiebesparende maatregelen. De aanschaf van zes zonnepanelen (van 1400 Wattpiek) kost gemiddeld eenmalig 2.900 euro inclusief de […]

Schaliegas? Nergens voor nodig en vies

Op 7 juni hield de Europese Commissie een bijeenkomst over schaliegas en andere onconventionele brandstoffen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) liet weten, dat schaliegas is niet alleen vies, maar ook onnodig is. Vergeleken met conventioneel gas is er tot 100.000 keer meer zoetwater nodig om schaliegas op te pompen. Door de uitstoot van dieseldampen is […]

EU legt importheffing op Chinese zonnepanelen

De Europese commissie heeft besloten tot een importheffing op Chinese zonnepanelen. De heffing wordt gefaseerd uitgevoerd: tot 6 augustus bedraagt deze 11,8%, daarna wordt deze 47,6%. De EU geeft aan met de Chninese industrie in onderhandeling te willen gaan over het vervolg. Of de Chinezen daar in meegaan is geheel de vraag. Naar verwachting zal […]

Windenergie levert consument meer rendement

Windenergie vormt een belangrijk speerpunt in het nationaal energieakkoord, zo bleek onlangs uit de conceptversie. Een terechte keuze. De uitbreiding van windparken op zee is noodzakelijk om de gewenste ‘vergroening’ van de Nederlandse energiehuishouding te realiseren. Het nationaal energieakkoord is op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld door de Sociaal-Economische Raad. Uit een eerste versie […]

Nederlanders willen energierevolutie

Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties hebben de handen ineengeslagen bij de onderhandelingen over het nationale Energieakkoord en besloten om de achterban te raadplegen over onderwerpen die bij de onderhandelingen aan de orde komen. De uitkomsten van de peiling zijn voor Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties […]

Nederlandse productie organische zonnecellen van start

In Eindhoven wordt een proefproductielijn voor volumeproductie van zonnecellen gebouwd. Organische zonnecellen (in het Engels ‘Organic PhotoVoltaics’ oftewel ‘OPVs’) zijn flexibele zonnecellen die gemaakt zijn van lichtgevoelige kunststof folies. Met behulp van printing- of coatingtechnieken is het mogelijk deze zonnecellen op zeer efficiënte wijze in grote volumes te produceren. De folie met zonnecellen kan bijvoorbeeld […]

Haal je elektriciteit uit levende planten

Plant-e brengt het eerste product op de markt dat elektriciteit maakt uit de groei van planten. Het spin-off bedrijf van Wageningen Universiteit bestaat nu drie jaar en heeft in die tijd hard gewerkt aan het ontwikkelen van een product op basis van innovatieve technologie die het mogelijk maakt om elektriciteit te oogsten terwijl de plant […]

Solarpark met 10.000 panelen in Gelderland

Het grootste recreatieve solarpark van Nederland wordt gerealiseerd in het gebied De Kwekerij in Hengelo. B en w van de gemeente Bronckhorst besloten in te stemmen met het opstarten van de realisatie van edit park in combinatie met een tuin/wandelgebied en educatiefunctie. Grootste recreatieve solarpark van Nederland Het solarpark moet het grootste recreatieve solarpark van […]

Geen wind is geen probleem voor nieuwe windmolen

Door gebruik te maken van de druk onder het zeewater kan een nieuw model windmolen ook energie produceren als er geen wind waait. Daarmee kan de grote handicap van windenergie dat de productie afhankelijk is van de weersomstandigheden, worden ondervangen. Windenergie heeft weliswaar een bijna onuitputtelijk potentieel, maar is daardoor onvoorspelbaar. Onderzoekers van het prestigieuze […]

  • Vraag Offerte aan
Creative Commons-Licentie CC uitsluitend van toepassing op tekst redactie. Overige content alle rechten voorbehouden aan auteurs / producenten.