Overzicht opinie

De fabel van herstel

De afgelopen week lijkt er een georganiseerd pr-offensief te zijn gelanceerd om het ‘einde van de crisis’ aan te kondigen. In Nederland gaf Het Financiëele Dagblad de aftrap: ‘Economie van eurozone worstelt zich langzaam uit recessie’. De dag erna had het Amerikaanse Wall Street Journal een vergelijkbare boodschap: ‘Europe heads toward recovery, but slowly’. Om […]

Subsidie voor reshoring schaadt lokale economie

De beweging om werk naar het verre Oosten uit te besteden lijkt om te keren, onder druk van aldaar stijgende lonen en van de stijgende transportkosten. Nederlandse gemeenten proberen daar nu nog wat versnelling in te brengen door het subsidiëren van nieuwe banen voor werknemers uit sociale werkplaatsen, waarvoor ze zelf geen geld meer hebben. […]

Amerika tovert nepgroei

Op 31 juli werd Amerika met een pennenstreek 3% rijker. In geld uitgedrukt is dat ongeveer de waarde van de hele Belgische economie.  Dat kwam omdat afgelopen woensdag de definitie van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de Verenigde Staten voor de 14e keer werd aangepast. De dienstdoende economen van het Witte Huis volgen wel […]

Groei door schuld

Economie blijft toch een bijzonder fenomeen. Dat blijkt eens te meer als je een stapeltje kranten wat diagonaler dan gewoonlijk doorleest bij terugkomst van vakantie. Dan vallen tegenstrijdigheden wat sneller op. Zoals tussen de door de gevestigde orde zo bewierookte economische groei en de manier waarop het geld stroomt. Ik kom er op via een […]

Zomer 2015: wijken in grote steden staan in brand

 Van onze verslaggevers. De onrust die deze zomer van 2015 de wijken uit Amsterdam, Utrecht en Almere al dagenlang in de ban heeft, is overgeslagen naar Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Premier Zijlstra (VVD) heeft zijn vakantie op de Bahamas afgebroken en op het ministerie van Algemene Zaken een crisisteam ingericht. In een korte verklaring gaf […]

Hoe duurzaam kan mode zijn?

Kan modekleding duurzaam zijn? Die vraag kwam bij mij boven naar aanleiding van het artikel over “kies duurzame mode”. De website kiesduurzamemode.nl wijst de koper de weg naar een duurzamere productie van mode. Volgens de site is het een fabeltje dat duurzame mode saai zou zijn: “Duurzame mode is net zoveel mode als gewone mode. Of je nu hippe […]

Energieakkoord: komkommer en kwel

‘Het is te hopen dat ze er niet uitkomen’ schreef Philip Willems op 5 juli op de website van Elsevier. Hij heeft het over de uitgelekte voorstellen van het energieakkoord, dat een dezer dagen nu eindelijk uit de boom moet vallen. En dat, terwijl het de grond nog niet heeft geraakt, door de minister van […]

Proefboringen naar schaliegas leveren alleen maar toestanden op

Toen ik las dat het kritisch rapport van het Nationaal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld “Wissels omzetten” op maandag 24 juni jl. verscheen, dacht ik gelijk aan de politieke discussies over eventuele proefboringen naar schaliegas. “Planbureau hekelt kortetermijnvisie kabinetten”, kopte het AD een dag later. Inderdaad, er wordt biomassa in oude kolencentrales verbrand om […]

Wildgroei aan mensen, en aan zwartkijkers

Rob Hengeveld is een moedige zwartkijker. Moedig, omdat hij zonder omwegen het taboe van bevolkingsgroei als belangrijkste oorzaak van de ecologische crisis neerzet. En een zwartkijker omdat hij geen enkele andere oplossing voor die crisis kan bedenken dan een serieuze reductie van de menselijke soort. Liefst zo snel mogelijk ook. Steeds meer mensen die alsmaar […]

Hoe duurzaam is het internet?

Als er iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis. Dat is de Wet van Murphy, die zijn geldigheid al menig keer heeft bewezen, en ook logisch is te onderbouwen. Een paar weken geleden waren er voortdurend storingen in het betalingsverkeer op internet. In de VS, en in Nederland, vooral rond ING, […]