Overzicht opinie

Conclusie Prinsjesdag: de politiek is alleen met zichzelf bezig

Met gekruiste armen en een sardonisch glimlachje om de lippen overzag minister van financiën Jeroen Dijsselbloem de Tweede Kamer bij het aanbieden van de begroting. Als een regent welhaast, die weet dat het volk geen kant op kan. Het volk daarentegen, dat ziet de politiek absoluut niet meer zitten. Onderzoek van de NOS laat desastreuze […]

Het energieakkoord is er, nu de resultaten nog

Het energieakkoord is door bijna alle onderhandelende partijen ondertekend. Daarop volgde een stroom van persberichten die in opgeblazen en nietszeggend pr-jargon de welwillende steun van hun respectievelijke afzenders betuigden. Uit onderzoek dat de SER zelf heeft laten uitvoeren blijkt echter, dat de kans groot is dat de doelstellingen niet worden gehaald. Veel van de afspraken […]

Open brief aan de voorzitter van de PvdA: Hans Spekman

Beste Hans, Günter Grass schreef al weer lang gelden over de sociaal democratie. Hij noemde het boek: Tagebuch einer Schnecke. Dat je geduld moet hebben in de sociaal democratie geldt nog meer voor de Nederlandse situatie. Heel langzaam maar wel beslist is er sprake van vooruitgang. Om die reden ben ik omstreeks midden jaren 70 […]

Samen lossen we de crisis op

Er lijkt geen einde aan het kringetje te komen: we zitten in een crisis, hebben een regering die de zaak alleen maar verergert, die vervolgens alle steun van de bevolking verliest en desondanks stug doorgaat met het nemen van bewezen verkeerde maatregelen. De peilingen van afgelopen week laten nog maar 23% steun zien voor de […]

Publeaks, klokkenluiders als massavermaak?

Villa Media, het vakblad voor journalisten, meldt dat op 9 september PubLeaks gepresenteerd gaat worden. Publeaks moet een nieuw Nederlands platform voor klokkenluiders worden.  Partijen als het ANP, Nu.nl, de Volkskrant, NOS en Vrij Nederland worden genoemd als deelnemers. De website wil een anonimiteitsgarantie geven aan informatielekkers en zou juridische bescherming verlenen. Dat lijkt een […]

De fabel van herstel

De afgelopen week lijkt er een georganiseerd pr-offensief te zijn gelanceerd om het ‘einde van de crisis’ aan te kondigen. In Nederland gaf Het Financiëele Dagblad de aftrap: ‘Economie van eurozone worstelt zich langzaam uit recessie’. De dag erna had het Amerikaanse Wall Street Journal een vergelijkbare boodschap: ‘Europe heads toward recovery, but slowly’. Om […]

Subsidie voor reshoring schaadt lokale economie

De beweging om werk naar het verre Oosten uit te besteden lijkt om te keren, onder druk van aldaar stijgende lonen en van de stijgende transportkosten. Nederlandse gemeenten proberen daar nu nog wat versnelling in te brengen door het subsidiëren van nieuwe banen voor werknemers uit sociale werkplaatsen, waarvoor ze zelf geen geld meer hebben. […]

Amerika tovert nepgroei

Op 31 juli werd Amerika met een pennenstreek 3% rijker. In geld uitgedrukt is dat ongeveer de waarde van de hele Belgische economie.  Dat kwam omdat afgelopen woensdag de definitie van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de Verenigde Staten voor de 14e keer werd aangepast. De dienstdoende economen van het Witte Huis volgen wel […]

Groei door schuld

Economie blijft toch een bijzonder fenomeen. Dat blijkt eens te meer als je een stapeltje kranten wat diagonaler dan gewoonlijk doorleest bij terugkomst van vakantie. Dan vallen tegenstrijdigheden wat sneller op. Zoals tussen de door de gevestigde orde zo bewierookte economische groei en de manier waarop het geld stroomt. Ik kom er op via een […]

Zomer 2015: wijken in grote steden staan in brand

 Van onze verslaggevers. De onrust die deze zomer van 2015 de wijken uit Amsterdam, Utrecht en Almere al dagenlang in de ban heeft, is overgeslagen naar Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Premier Zijlstra (VVD) heeft zijn vakantie op de Bahamas afgebroken en op het ministerie van Algemene Zaken een crisisteam ingericht. In een korte verklaring gaf […]

  • Vraag Offerte aan
Creative Commons-Licentie CC uitsluitend van toepassing op tekst redactie. Overige content alle rechten voorbehouden aan auteurs / producenten.