uber ridesharing

De komst van ride sharing-bedrijven als Uber doet het aantal auto's in steden niet dalen. Integendeel: cijfers in de VS tonen zelfs een lichte stijging in het aantal inschrijvingen.

Bedrijven als Uber en Lyft maken zich sterk dat er door hun diensten minder auto’s in de stad nodig zijn, met minder files en parkeerprobleem tot gevolg.

groenopladen generic keuzehulp

Maar de cijfers vertellen een ander verhaal: in grote Amerikaanse steden werden net 0,7 procent meer auto’s geregistreerd, en in sterk auto-afhankelijke steden zelfs iets meer. Dat blijkt uit een vergelijking van de inschrijvingen tussen 2011 en 2017 in verschillenden steden met en zonder Uber en Lyft.

“De verwachting was dat mensen minder voertuigen zouden bezitten zodra ze toegang zouden krijgen tot deze alternatieve transportmodus”, zegt Jeremy Michalek, hoogleraar Techniek en Openbaar Beleid aan de Carnegie Mellon University. “Maar dat is niet wat we in de gegevens zien. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er een effect is aan de andere zijde: wanneer iemand die op het punt staat om zich een auto te kunnen veroorloven, nu een stimulans krijgt om die te kopen en er wat geld mee te verdienen. Die hogere aanschaf van voertuigen door Uber- en Lyft-chauffeurs kan dus het effect ongedaan maken dat minder mensen een personenwagen kopen. "

De wetenschappers onderzochten ook de impact op het openbaar vervoer. Daaruit blijkt geen significant effect wat het gemiddelde betreft, maar wel een afname van de keuze voor openbaar vervoer in steden met een hoger inkomen en minder gezinnen.

“Dat suggereert dat in een stad waar mensen meer budget hebben en minder kinderen, ze het niet erg vinden om meer te betalen voor een handiger vervoermiddel”, zegt Michalek. “Ze hoeven zich ook geen zorgen te maken over een kinderzitje.”

Invloed pandemie

De onderzoekers wijzen er wel op dat hun data-analyse zich beperkt tot de periode voor covid-19, en de patronen vrijwel zeker zijn veranderd als gevolg van de pandemie.

"Natuurlijk heeft de pandemie enorme veranderingen veroorzaakt in Uber-en Lyft-ritten, openbaar vervoer en transporttrends in het algemeen”, zegt Michalek. “Nu veel werknemers van thuis uit werken en vele anderen ervoor kiezen om hun eigen voertuigen te gebruiken, is het aantal klanten afgenomen”. “De vraag is: als de pandemie eenmaal achter de rug is, keren we dan terug naar het soort reispatronen en keuzes van  vóór de pandemie, of zijn er systemische veranderingen omdat mensen hun gedrag permanent hebben veranderd? We zullen het pas zeker weten als we het zien gebeuren. "

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws