university rebellion ur

University Rebellion (UR) heeft een manifest over de urgentie van de klimaat- en ecologische crises en hun oorzaken gepresenteerd. Het manifest stelt eisen voor het decarboniseren, dekoloniseren en democratiseren van Nederlandse universiteiten. Het manifest is UR’s eerste reactie op de nalatigheid van universiteiten om te handelen in deze ongekende crises. 

Universiteiten tonen onwil en nalatigheid in het erkennen en tegengaan van de klimaat- en ecologische crises, ondanks dat de urgentie van deze crises steeds duidelijker blijkt uit hun eigen onderzoek. UR eist een drastische en rechtvaardige transitie richting duurzaamheid wat betreft onderwijs, onderzoek, investeringen en intern beleid. Deze verklaring is de eerste van een serie acties waarmee UR universiteiten verantwoordelijk stelt voor het actief tegengaan van de klimaat- en ecologische crises. De gestelde eisen zijn noodzakelijk voor een rechtvaardige transitie naar duurzaam beleid en zullen tijdens de acties bekend worden gemaakt.

Vraag Offerte aan

De acties

Om 13:00 uur op 19 november lazen rebellen van UR van twaalf Nederlandse universiteiten hun eisen voor. Vervolgens overhandigden zij hun manifest aan de universiteitsbesturen. Elke lokale groep geeft zijn actie op een unieke en creatieve manier vorm. Zo werden er op enkele universiteiten eisen uitgebeeld en werd er op andere universiteiten een speech gegeven.

Het University Rebellion Manifest

Sinds begin 2020 zijn leden van UR bezig met het opstellen van het “University Rebellion Manifest”. Het manifest vormt een wetenschappelijk en moreel referentiekader dat de eisen aan de universiteiten legitimeert. Het legt de nadruk op wereldwijde rechtvaardigheid, waarin UR erkent dat het manifest vanuit een Westers-Europees perspectief geschreven is. Hiermee houdt UR zichzelf als onderdeel van de universitaire gemeenschap verantwoordelijk voor het aankaarten van wereldwijd geweld en ongelijkheid, wat in stand wordt gehouden door het gebrek aan actie omtrent de klimaat-en ecologische crises. Het manifest is na de actie beschikbaar op universityrebellion.nl.

Wat is University Rebellion?

University Rebellion is een autonome beweging gelieerd aan Extinction Rebellion, bestaande uit studenten, universiteitsmedewerkers en wetenschappers. Samen eisen zij dat universiteiten handelen volgens hun morele verantwoordelijkheden. UR houdt universiteiten verantwoordelijk door geweldloze directe acties. Deze acties stellen het vervuilende beleid van universiteiten aan de kaak, zoals het samenwerken met de fossiele industrie. UR roept universiteiten op hun positie te gebruiken om druk uit te oefenen op de overheid. UR benadrukt de intersectionaliteit van de klimaat- en ecologische crises en brengt op deze manier die onrechtvaardigheid aan het licht.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws