stikstof uitstoot

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat veel veehouderijbedrijven meer stikstof uitstoten dan is toegestaan. De Groene Amsterdammer analyseerde de gegevens voor een onderzoek, waaruit blijkt dat een flinke groep veehouders de grenzen van hun vergunning overschrijdt. Hiermee overtreden zij de Wet Natuurbescherming. De Statenfractie Groningen van de Partij voor de Dieren wil  dat de wérkelijke uitstoot van bedrijven wordt gemeten, in plaats van de uitstoot die bedrijven zelf doorgeven.

De Groene Amsterdammer constateert dat een derde van de door hen onderzochte megastallen meer stikstof uitstoot dan toegestaan. Uit kaartmateriaal met satellietgegevens van TNO blijkt bovendien dat ook in Groningen op enkele plaatsen onverklaarbaar hoge uitstoot wordt gemeten. De overschrijdingen kunnen onder andere optreden doordat boeren hun koeien binnen houden terwijl vanuit de vergunning beweiding vereist is, omdat luchtwassers veel minder effectief zijn dan verwacht, of omdat veehouders meer dieren in hun stallen houden dan is toegestaan.

Statenlid Ankie Voerman: “Er wordt verhit gedebatteerd over de stikstofcrisis, terwijl bedrijven ongecontroleerd meer stikstof uitstoten dan toegestaan. Funest voor het herstel van de natuur. Wij willen van GS duidelijkheid over het aantal en de aard van de overtredingen in Groningen, en strenge handhaving. Ook vragen we om betere registratie van de werkelijke uitstoot, middels extra grondmetingen en gebruik van satellietgegevens.” Beter inzicht in de uitstoot is niet alleen nodig om overtreders te vinden, maar ook om het effect van de stikstofreductiemaatregelen te meten.

De Partij voor de Dieren hekelt de actuele discussie over technologische oplossingen voor de stikstofcrisis. Het Rijk en de provincies willen inzetten op zogenaamde ‘nieuwe generatie emissie-arme huisvesting’, en aangepast voer voor de dieren. Dit gaat meestal ten koste van dierenwelzijn. Nog meer dieren zullen in potdichte stallen worden gehouden, en er wordt met het voer geknutseld om de dieren toch sneller te laten groeien en meer melk te laten geven, met minder stikstofuitstoot. Keer op keer blijkt dat met technologie niet de beloofde resultaten worden behaald.

Zo filteren luchtwassers veel minder ammoniak en fijnstof weg dan wordt geclaimd. De veevoerproducenten geven zelf aan dat het ‘voerspoor’ waarschijnlijk niet tot aanzienlijke stikstofverlaging gaat leiden. De Partij voor de Dieren wil dat het College zich veel kritischer opstelt over deze kunstgrepen, en kiest voor maatregelen die bewezen effectief zijn. Voerman: “De stikstofcrisis kan en moet veel directer worden aangepakt. Verklein de veehouderij, vergroot natuurgebieden, en leg nieuwe natuurverbindingen aan. Stop met produceren voor de wereldmarkt, en schakel om naar kleine, biologische bedrijven.”

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws