Lokale voedselnetwerken beschermen tegen fraude

De afgelopen dagen was er veel in het nieuws over voedselfraude met onder andere paardenvlees en kippeneieren. Consumentenorganisaties zoals foodwatch en de consumentenbond geven aan dat voedselfraude veel vaker voorkomt. In reactie op recente gevallen van voedselfraude wil kamerlid Gerard Schouw (D66) een groot kamerdebat over het bewust verkeerd informeren van consumenten over voedsel.

Een duurzame onderbroek

Dat het vinden van een duurzame onderbroek een hele onderneming kan zijn, ondervond Suzanne Leijtens. Ze deed er verslag van op haar blog 'De Eendagsactivist'. Iedereen mag meegenieten.

Industrie wil drinkwater kapen

Is de voorziening van ons drinkwater nog wel veilig? Twee alarmerende uitzendingen van Nieuwsuur vestigden de aandacht op berichten die de laatste weken her en der opduiken: de EU wil dat we ons drinkwater privatiseren. En in de kleine lettertjes van nieuwe EU regelgeving wordt dat stilletjes voorbereid.

De echte oorzaak van de crisis en het echte einde van de groei

Er komt echt een einde aan de economische groei. Dat horen we wel vaker vanuit de duurzame hoek. Maar nu komt een van de grootste en invloedrijkste moneybrokers in de wereld, Tullett Prebon, met dat bericht. In een persbericht over hun recente rapport Perfect Storm zegt Dr Tim Morgan, hoofd research van het bedrijf: ”De […]

Ministeries trachten duurzame lokale energie te saboteren

Nederlanders willen nieuwe energie. Daarom is de SER (Sociaal Economische Raad) met het halve land in conclaaf om tot een voorstel voor een breed gedragen energieakkoord te komen. De vorige minister van EZ heeft de SER om dat advies gevraagd. Nu dreigt de Raad rechts gepasseerd te worden door dat zelfde Ministerie van EZ, daarbij […]

Hormoonverstoorders in groenten: sla als anticonceptiepil

WECF heeft meetgegevens van pesticideresiduen in groenten en fruit uit de Nederlandse winkelschappen geanalyseerd en vond vele resten van hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen. Deze chemische stoffen (EDC's) kunnen al in hele lage dosis de ontwikkeling en gezondheid van kinderen aantasten.  WECF vond in 55% van de geteste aardbeien en in 90% van de appels uit Nederlandse supermarkten […]

Hoe maak je de economie lokaler?

Vijf artikelen schreven we tot nu toe over de voordelen van een regionale economie. In dit zesde artikel vatten we deze kort samen en vervolgens kijken hoe we de volgende stap kunnen maken. De mondiale crises zijn ontstaan doordat de afgelopen decennia een beleid van economische groei, vrije markten, winstmaximalisatie, schaalvergroting en schaalvoordelen is gevoerd. […]

Economische Verkenning van vitaal belang voor de regio

Om een regionale economie te stimuleren moet je kunnen sturen. En om te sturen zijn gegevens nodig. Betrouwbare cijfers over zaken als productie, inkomen en handel. Die cijfers worden doorgaans op landelijk niveau samengesteld. Het CPB presenteert daaruit jaarlijks de Macro Economische Verkenning. Een gemeente of regio zou zelf een Regionale Economische Verkenning (REV) kunnen […]

Meer vrije tijd in regionale economie

Het is eigenlijk tegen de verwachting in dat wij tegenwoordig zo lang werken. In 1930 schreef econonoom John Maynard Keynes een essay met de titel Economic possibilities for our grandchildren. Hij dacht dat mensen door de stijging van de productiviteit tegen het eind van de 20e eeuw nog maar twee dagen per week zouden werken […]

Voedsel kern van duurzame lokale economie

Eten, ons hele leven draait er om. Iedereen doet het, vaak maken we onze maaltijden zelf klaar, maar steeds minder mensen produceren de ingrediënten zelf. Toch zal het moeilijk zijn om ergens op de wereld een dorp te vinden waar geen boerderij staat of waar de bewoners niet aan landbouw doen. Je laten voeden is […]

Iedereen een eigen Euro

Een eigen munt voor elke regio zou de economie een stuk stabieler en veerkrachtiger maken. Over de hele wereld blijken gemeenschapsmunten (ofwel complementaire of alternatieve munten) een uitermate geschikte manier om sociale, ecologische en economische doeleinden te verwezenlijken. Traditionele beleidsmakers en politici zien meer diversiteit binnen het geldsysteem niet zitten. De crisis waar we maar […]

Regionale economie kan wereldwijd

Leidt een economie waarin iedereen zijn eigen boter, kaas en energie maakt tot de ideale samenleving? Bestaat er een ‘point of no return’ in globalisering? In deze aflevering kijken we hoe zelfstandig een regionale economie kan zijn, en hoe afhankelijk deze is van onze Global Village. Lokaal en mondiaal lijken momenteel economische tegenstellingen: wat niet […]

Regionale economie lost crises op

Hoe groter de markt, hoe groter de crisis als er iets mis gaat. Dat lijkt de les van een paar decennia ongebreidelde groei, die heeft geleid tot een samenstel van problemen die ieder op zich bedreigend zijn voor de hele planeet. Daarom is het vinden van de optimale schaal voor onze economie een belangrijke sleutel […]

Eetbaar landschap in Amsterdam

De moestuin is in opmars in Amsterdam. Niet als laatste modegril binnen de grachtengordel. Nee, het gebeurt in de naoorlogse wijken, eufemistisch de ‘tuinsteden’ genaamd. In de Amsterdamse tuinstad Nieuw-West beginnen bewoners een buurtmoestuin of nemen het initiatief tot stadlandbouw. Openbare ruimte Groen en eetbaar is de nieuwste trend. Je kunt geen krant of tijdschrift […]

Brood voor zieke zzp-ers

Een Broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandige ondernemers, die ervoor zorgt dat er tijdens ziekte toch brood op de plank is. Het is een maatschappelijk verantwoord en betaalbaar alternatief voor vergelijkbare verzekeringen op de vrije markt. Deelnemers in een Broodfonds houden controle over hun geld. Het is en blijft hun geld. Broodfonds Solidair Solidair, een […]