Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Waarom zijn conservatieven sceptisch over het klimaat?

Waarom zien conservatieve kiezers de klimaatverandering niet meteen als een probleem? Wetenschappers hebben daar nu een verklaring voor gevonden. In de VS staan Democraten en Republikeinen vaak lijnrecht tegenover elkaar, onder meer als het over de klimaatverandering gaat. De Duke-universiteit wilde nagaan waardoor dat precies komt. Het antwoord blijkt simpel te zijn: mensen weigeren een […]

Noorwegen het beste bestand tegen klimaatverandering

Noorwegen is als land het beste in staat om met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse rangschikking door de Amerikaanse University of Notre Dame. De Global Adaptation Index rangschikt 178 landen naar hun kwetsbaarheid en capaciteit om de gevolgen van droogte, extreme neerslag en andere natuurrampen te weerstaan. […]

Bedrijven onvoldoende actief voor klimaatverbetering

Beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux nemen hun verantwoordelijkheid onvoldoende serieus als het gaat om CO2-doelstellingen en klimaatverandering. Meer dan de helft van de bedrijven overlegt geen CO2-rapportage. Slechts een kleine groep behoort totde best presterende klimaatleiders wereldwijd en het gat met een grote groep van volgers is groot. Dat zegt het CDP (Carbon Disclosure project), […]

Verzilting kost elke dag 2000 hectare landbouwgrond

De voorbije twintig jaar is dagelijks 2000 hectare aan landbouwgrond getroffen door verzilting, stelt de Universiteit van de Verenigde Naties. Het areaal is goed voor een vijfde van al het geïrrigeerde landbouwgebied ter wereld, en kost de wereldeconomie jaarlijks 27 miljard dollar aan verloren gewassen. Verzilting van landbouwgrond komt voor wanneer irrigatie gebeurt zonder adequaat […]

‘Europese klimaatdoelen te treurig voor woorden’

De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over een nieuw klimaatakkoord. De regeringsleiders spraken klimaatdoelen af waarbij de uitstoot van CO2 in 2030 met ten minste 40% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie met 27% omhoog moet en het energiegebruik van de lidstaten voor minimaal 27% uit hernieuwbare energie moet bestaan. De Europese […]

Bamboe goed voor klimaat en economie

Bamboe is een snelgroeiende plant die goed is tegen erosie en klimaatverandering en bovendien veel geld kan opleveren. Het is tijd voor bamboeteelt, vinden landen als Jamaica. Bamboo Avenue is een 4 kilometer lange weg in de Jamaicaanse gemeente St. Elizabeth, met aan beide zijden reuzenbamboe dat zo hoog boven de weg uitkomt dat er […]

Partij voor de Dieren dwingt Rutte tot meer groene ambitie

Nederland moet meer ambitie tonen voor Europese klimaat- en energiedoelen. Premier Rutte was van plan om de toch al veel te magere Europese doelen nog verder af te zwakken. De Kamer floot hem vandaag terug via een motie van de Partij voor de Dieren. Nederland mag zich niet langer verzetten tegen het voorstel om in […]

Volledige Transitie in 15 jaar ?

In augustus werd ik geattendeerd op een artikel in Arctic News van Malcolm Light, Harold Hensel en Sam Carana. Het reeds lang voorspelde vrijkomen van steeds grotere hoeveelheden methaan uit de ontdooiende permafrost en uit methaanhydraten op de zeebodem van het continentaal plat van Siberië lijkt te zijn begonnen. Op korte termijn heeft dit methaangas […]

Topwetenschappers: EU klimaatbeleid móét ambitieuzer

Nederland moet zich hard maken voor veel ambitieuzer Europees energie- en klimaatbeleid. Dat bepleiten 22 Nederlandse wetenschappers in een brief aan premier Rutte. In de brief stellen de wetenschappers dat de huidige voorstellen waar Brussel over debatteert ontoereikend zijn om klimaatverandering tegen te gaan en bovendien een kans op economische groei voorbij laten gaan. In […]

Klimaatambities Rutte-II nog minder dan gedacht

De klimaatambities van het kabinet voor 2030 zijn nog teleurstellender dan menigeen eerder verwachtte. Het leek erop dat Nederland zich zou aansluiten bij het magere voorstel van de Europese Commissie, maar deze week liet Rutte-II aan de Tweede Kamer weten zelfs die doelen te ambitieus te vinden op het gebied van energiebesparing. De regering wil […]