Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Sociaal democraten laten klimaat vallen in EU

Het verzet tegen het gratis weggeven van uitstootrechten ter waarde van 5 miljard heeft net niet de steun gekregen van de milieucommissie van het Europees Parlement. In het voorstel van de Europese Commissie wordt uitgegaan van een onrealistische prijsberekening. Hierdoor komt een veel te groot aantal bedrijven in aanmerking voor gratis emissierechten, deze horen echter […]

People’s Climate March was grootste klimaatmobilisatie ooit

Meer dan 675.000 mensen gingen afgelopen zondag wereldwijd de straat op, na grondige voorbereiding die werden gecoordineerd door AVAAZ.  Samen hebben ze geschiedenis geschreven met het grootste klimaatprotest ooit. Maar dit is pas het begin, zegt AVAAZ. De cruciale klimaattop in Parijs vindt over 15 maanden plaats – en daar hebben we een wereldwijd akkoord […]

Zee-ijs op smeltende Noordpool bereikt jaarlijks minimum

Het zee-ijs op de Noordpool heeft de afgelopen dagen haar minimale omvang van dit jaar bereikt. De huidige 5 miljoen vierkante kilometer is een stuk minder dan het gemiddelde. Slechts vijf keer eerder werd een kleiner oppervlakte aan zee-ijs gemeten. Dat heeft het Nationaal Sneeuw- en IJs Data Centrum in de Verenigde Staten bekend gemaakt. […]

Groene economie levert meer op dan traditionele

Een ambitieus klimaatbeleid zal de economie niet schaden, zoals vaak wordt aangenomen. Integendeel: waarschijnlijk zal de strijd tegen de klimaatverandering tot meer groei leiden. Dat blijkt opnieuw uit recente studies. “Het valt niet meer te vrezen dat ambitieuze maatregelen om onze uitstoot terug te dringen met hoge kosten gepaard zullen gaan. Wie het tegendeel beweert, […]

AkzoNobel en Photanol ontwikkelen chemische verbindingen uit zon en CO2

AkzoNobel en cleantechbedrijf Photanol slaan de handen ineen om een proces te ontwikkelen waarbij de kracht van de zon wordt benut om chemicaliën te maken. De twee ondernemingen zullen werken aan het creëren van duurzame technologie die op dezelfde wijze werkt als fotosynthese bij planten. Dat moet leiden tot de productie van ‘groene’ chemische bouwstenen […]

Texas liegt in schoolboeken over klimaatverandering

Nieuwe schoolboeken die ter goedkeuring voorliggen in Texas bevatten heel wat onjuistheden over de klimaatverandering om conservatieve politici niet voor het hoofd te stoten. Dat blijkt uit een analyse door het National Center for Science Education (NCSE). “Wetenschappers zijn het eens dat het klimaat op aarde verandert”, stelt een van de boeken van uitgeverij McGraw-Hill. […]

EU wil 5 miljard aan emissierechten kado geven aan vervuilers

Deze week stemt de milieucommissie van het Europarlement over een voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout om carbon leakage (ter waarde van vijf miljard euro) te stoppen. In dit artikel staat verdere uitleg over het Europese emissiehandelssysteem en het risico van het CO2-lek. Wat is het probleem? Onder het Emission Trading System (ETS), de spil van […]

CO2 groeit sneller dan ooit

De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer is in 2013 sneller gestegen dan in de afgelopen dertig jaar en heeft een nieuw recordpeil bereikt. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De cijfers zijn afkomstig uit het Greenhouse Gas Bulletin, het jaarlijkse rapport van de WMO. Het rapport doet geen uitspraken over de uitstoot van […]

De grote klap komt er aan, zegt nieuw onderzoek

In 1972 schudde de Club van Rome de wereld wakker met de mededeling dat onze bronnen eindig zijn, en dus ook de capaciteit om te groeien. Limits to Growth, heette het rapport waarop de prognose werd gebaseerd, Grenzen aan de Groei. Naast bijval ontving het rapport ook een ongemeen grote dosis scepsis. Er gebeurde toch […]

LEI: duurzaamste bodembeheer vergt meer bemesting

De landbouw krijgt de komende jaren steeds meer te maken met klimaatverandering. Het LEI doet onderzoek naar de kosten en baten van maatregelen die de agrarisch ondernemer kan nemen voor een duurzaam en klimaatbestendig bodembeheer. Een dergelijk onderzoek is uitgevoerd voor de akkerbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën in opdracht van Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem […]