Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

CO2 belasting invoeren of niet?

In het programma vroege vogels van 20 december hoorde ik Jan Paul van Soest pleiten voor CO2 belasting. Het is een idee dat al jaren door bijna iedereen behalve de steenkoolindustrie wordt gepropageerd. Ook professor Klaas van Egmond hield er op 19 oktober een warm pleidooi voor tijdens een discussieavond van het platform Duurzame en […]

Follow This: overleg met Shell en nieuwe ambassadeur

Follow This voert overleg met Shell over de agendering van een groene resolutie op de aandeelhoudersvergadering in mei 2016. Grote investeerders, waaronder pensioenfondsen, zullen dan kleur moeten bekennen. Het overleg wordt in januari voortgezet. Follow This vertegenwoordigt nu bijna 800 aandeelhouders met ruim 90.000 aandelen ter waarde van 1.8 miljoen euro. Ook in de Tweede […]

Wetenschappers: akkoord Parijs ruim onvoldoende

Het klimaatakkoord van Parijs mag dan wel een doorbraak zijn, het is vanuit wetenschappelijk oogpunt lang niet voldoende om de klimaatverandering onder de 1,5 of zelfs 2 graden Celsius te houden. Dat zeggen toonaangevende klimaatwetenschappers en economen in een reactie. De gesprekken in Parijs draaiden vooral rond klimaatfinanciering, de strijd tussen rijke landen en groeilanden […]

Hoe laten we regeringen het klimaatakkoord nakomen?

Alom euforie over de klimaatovereenkomst van afgelopen zaterdag in Parijs, maar wie gaat nu de staten aan hun afspraken houden? De overeengekomen bepalingen om staten op formele gronden te binden aan de klimaatafspraken, zijn in het beste geval te classificeren als ‘zwak’. Dat zegt Sylvia Karlsson-Vinkhuyzen van Wageningen University. “De ervaringen met internationale milieuwetgeving leren, […]

De twee graden illusie

“Ha, eindelijk iemand die dat vervelende doemscenario van 2 graden ter discussie durft te stellen” zult u denken. Nou wacht maar even af. Want ik geef u drie heel verschillende redeneringen waarom die 2 graden als doelstelling behoorlijk onzinnig is. Ik ga niet in op de redenering dat het niet nodig is. Dat argument lijkt […]

Parijs is akkoord, maar met wat?

Wanneer de bubbels uit de Parijse champagne zijn verdampt gaan we horen en zien wat de werkelijke effecten zijn van het klimaatakkoord, dat voor nu vooral als historisch wordt gezien. En historisch is het natuurlijk, als 195 landen + de EU het eens worden over een gemeenschappelijk document dat de gezamenlijke aanpak van zo’n complexe […]

Steden moeten ‘klimaatslim’ worden

Steden moeten omschakelen naar een klimaatslimme infrastructuur en daarvoor is veel geld nodig, blijkt uit een rapport dat is gelanceerd op de klimaattop in Parijs (COP21). “Tot het wereldwijde antwoord op de klimaatverandering moet ook stevige actie van steden behoren”, zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon bij de presentatie van het rapport The State of City Climate […]

Indonesië vervalst cijfers ontbossing en CO2-uitstoot

Zowel ontbossing als CO2-uitstoot in Indonesië blijkt vele malen ernstiger dan de cijfers die de Indonesische overheid heeft aangeleverd voor de klimaattop in Parijs doen geloven. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace naar de cijfers waarmee Indonesië haar beweringen onderbouwt. Op een aantal belangrijke punten wijken de cijfers van de Indonesische overheid af van eerdere […]

Wereld is al derde van landbouwgrond kwijt

In de voorbije veertig jaar is bijna een derde van het wereldwijde landbouwareaal verloren gegaan aan erosie. Op de klimaattop in Parijs waarschuwen wetenschappers voor de rampzalige gevolgen naarmate de wereldwijde vraag naar voedsel toeneemt. Uit berekeningen van de Universiteit van Sheffield blijkt dat bijna 33 procent van de vruchtbare landbouwgrond veel sneller verloren is […]

Wagonladingen vol duurzame innovatie

Zet 500 mensen met een groen hart in een trein, laat er zo’n 180 van hen een pitch houden over hun duurzame innovatie en voeg een snufje wedstrijdelement toe. Resultaat: “Een onvergetelijke ervaring. Eén grote, vibrerende, positieve.. eeh…” Nou ja, initiatiefnemer Maurits Groen heeft er bijna geen woorden voor, lacht hij op een afgeladen balkon […]