Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Emissiehandel kan verder

Het is niet langer de vraag of het emissiehandelssysteem gered wordt, maar hoe. Dat volgt uit het besluit van de Europese ministers om akkoord te gaan met het standpunt van het Europees Parlement over het zogenaamde backloading. Backloading is het tijdelijk uitstellen van de veiling van nieuwe emissierechten in een markt waar de prijs voor […]

Energiefabel 1: Het klimaatprobleem is een boosaardig complot

Echte fabeltjes en sprookjes waarin soms de gruwelijkste dingen gebeuren, worden door bijna niemand geloofd. De goede afloop neemt men daarentegen graag voor waarheid aan. Vreemd genoeg worden fabeltjes over klimaat en duurzame energie grif geloofd, terwijl men voor een dreigend klimaatdrama liever de kop in het zand steekt. Columnist Han Blok schreef een serie […]

Algen breken CO2 af, worden dakbedekking

Vorig jaar heeft Algaecom met en bij Icopal een proefinstallatie gebouwd waarmee de CO2 uitstoot van de bitumenrecy­cling­fabriek deels kan worden afgevangen. De algen gebruiken de CO2 als voe­dingsstof en verdubbelen zich elke 36 tot 48 uur waarna een deel wordt geoogst. De geoogste algen worden vervolgens gebruikt in het productieproces van bitumen producten; dit […]

Als storm een superstorm wordt

Elk jaar heeft Nederland te maken met stormachtig herfstweer. Hoewel we hier redelijk goed op voorbereid zijn, heeft het altijd gevolgen voor verkeer op de weg en het spoor. Wetenschappers van Kennis voor Klimaat onderzoeken het worst case scenario van een Superstorm in Nederland, zoals Sandy in New York in 2012. In het filmpje ‘Superstorm’ […]

CarbonBubble kan megacrisis veroorzaken

Net op het moment dat wereldleiders denken dat de economie eindelijk weer wat aan de beterende hand is, komt er een volgende megacrisis opzetten als gevolg van de CarbonBubble. Die crisis wordt veroorzaakt door olie- gas en kolenbedrijven die hun beurswaarde ontlenen aan reserves, die nog in de grond zitten. De waarde van die reserves […]

Nederlands klimaatbeleid steeds verder achterop

In november vindt de jaarlijkse VN-klimaattop plaats in Warschau om te komen tot een bindend akkoord in 2015. Het Europarlement stelde vast wat de minimale Europese inzet zou moeten zijn voor de onderhandelingen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De onderhandelingen over het klimaatakkoord komen nu in een cruciale fase. In 2015 moet het wereldwijde klimaatverdrag gesloten worden […]

Brazilië nu een van de grootste klimaatvervuilers

In de laatste vijf jaar is Brazilië een van de grootste klimaatvervuilers ter wereld geworden. De ontbossing is verminderd maar in tien jaar tijd is het aantal auto’s er verdubbeld. Dat aantal is gegroeid van 24,5 miljoen in 2001 naar 50,2 miljoen 2012, blijkt uit een rapport van het Observatorium van de Grootsteden, een Braziliaanse […]

Klimaatverandering bedreigt 80 procent van ecosystemen

80 procent van het ijsvrije aardoppervlak krijgt mogelijk te maken met diepgaande veranderingen in het ecosysteem tegen 2100 als de klimaatverandering niet gestopt kan worden. Een half miljard mensen krijgt te maken met watertekort, blijkt uit onderzoek van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Met name de graslanden van Oost-India, het Tibetaanse plateau, de […]

Opwarming stopt bestuiving van voedselgewassen

Wetenschappers hebben in Cuba nieuwe gevolgen van de klimaatverandering ontdekt. Een stijging van de temperaturen stopt de bestuiving van landbouwgewassen zoals de pompoen. De klimaatverandering doet in de regio het aantal orkanen toenemen, met gevolgen voor de voedselproductie. Maar een stijging van de temperaturen heeft ook minder zichtbare gevolgen voor de landbouw, stellen Cubaanse wetenschappers […]

Klimaat is groeiende bedreiging voor wereldsteden

Wereldsteden blijven in snel tempo groeien maar worden tegelijk steeds kwetsbaarder voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit een studie van de grootste herverzekeraar ter wereld, Swiss Re. De toekomst van steden ziet er op het eerste gezicht rooskleurig uit: wereldwijd willen steeds meer mensen in de stad wonen – tegen 2050 zelfs […]