LAATSTE NIEUWS

Milieuorganisaties: verbied alle bestrijdingsmiddelen met neonics

Milieuorganisaties: verbied alle bestrijdingsmiddelen met neonics

Verbied alle bestrijdingsmiddelen die onder de groep neonicotinoïden vallen. Dit verzoek doen Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en Greenpeace vandaag aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Deze bestrijdingsmiddelen zijn extreem schadelijk voor bijen en andere insecten en, zoals uit recent onderzoek is gebleken, ook voor verschillende vogelsoorten. Zie hier het […]

Lees verder

foodwatch: Overheid misleidt burgers over TTIP

foodwatch: Overheid misleidt burgers over TTIP

[ update ] De Nederlandse overheid en Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking lichten Nederlanders stelselmatig verkeerd voor over de gevolgen van het omstreden vrijhandelsakkoord TTIP, stelt voedselwaakhond foodwatch. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat volgend jaar een akkoord hoopt te bereiken, geeft volgens foodwatch een eenzijdig beeld van wat het verdrag voor Nederlanders […]

Lees verder

‘Banken onderschatten effect klimaatverandering’

‘Banken onderschatten effect klimaatverandering’

Grote banken in Europa weten de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu nog onvoldoende op waarde te schatten. De banken zijn zich niet alleen onvoldoende bewust van de risico’s die ontwikkelingen als klimaatverandering, waterschaarste en duurzame productie hebben voor de prestaties van de bank. Zij weten ook de kansen en de risico’s die […]

Lees verder

Beperken gaswinning Groningen zaak van álle Nederlanders

Beperken gaswinning Groningen zaak van álle Nederlanders

Een studie van ECN, in opdracht van Greenpeace, laat zien dat het mogelijk is jaarlijks tussen de 11 en de 16,5 miljard kuub gas te besparen. Bovenop de autonome afname in de gasvraag die al is voorzien voor 2020. Dit is tot 40% van de totale hoeveelheid gas die in Groningen wordt opgepompt. Door hun […]

Lees verder

Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid

Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid

Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Het is de eerste keer dat een rechter […]

Lees verder

Huishouden betaalt vijf keer meer belasting op stroom dan op aardgas

Huishouden betaalt vijf keer meer belasting op stroom dan op aardgas

Bedrijven en huishoudens betalen nu op elektriciteit vijf keer meer energiebelasting dan op aardgas. Voor aardgas betaalt een huishouden omgerekend € 6,72 per eenheid energie (GigaJoule, GJ) en € 33,22 per GJ elektriciteit. Het gevolg hiervan is dat de verduurzaming van de energievoorziening wordt vertraagd. Het kost een bedrijf of huishouden namelijk meer als deze […]

Lees verder

INZICHT

Koppige gekken

Koppige gekken

In een maatschappelijk probleem een kans zien, en daar een business model omheen bouwen waarmee je potentieel de markt kunt veranderen. Ik zie in Nederland steeds meer koplopers opstaan die die uitdaging aangaan: de ondernemers achter Fairphone , Mantelaar, Coffeemania, Webchair, Kromkommer, Thuisafgehaald, Vandebron en Brouwerij de Prael begonnen stuk voor stuk hun bedrijf om […]

Lees verder

Aardgas, een brug naar nergens

Aardgas, een brug naar nergens

Terwijl Terschelling met deze leuke posteractie voert voor gas(t)vrijheid werd begin juni 2015 in Parijs de 26 e Wereld Gas Conferentie gehouden. Alle grote jongens van Big Oil (ExxonMobile, Chevron, Shell, Total, Gazprom, BP etc) verklaarden daar met droge ogen dat aardgas de brandstof van de toekomst zal worden en dat de productie tot 2040 […]

Lees verder

De weerloze waarde van overvloed

De weerloze waarde van overvloed

Lucebert zei het ooit: alles van waarde is weerloos. In de praktijk blijkt dat wel mee te vallen: plak er een prijskaartje op en het wordt met hand en tand verdedigd. Jan Jonker echter, bedacht een andere strategie: laten we de waarde in het ruilverkeer maar eens gaan bepalen zonder daarbij geld te gebruiken. Net […]

Lees verder

Hybride Bankieren: de rol van geld in de circulaire economie

Hybride Bankieren: de rol van geld in de circulaire economie

We leven in tijden van een grote maatschappelijke verbouwing. Terug naar een economie van het verleden is geen optie. Dat betekent zoeken naar een andere, circulaire inrichting en naar nieuwe business modellen. Maar er is meer dat om fundamentele aandacht vraagt. Transitie vraagt ook om een kritische beschouwing van de rol en de waarde van […]

Lees verder

Bankieren met barbaren

Bankieren met barbaren

Hybride bankieren betekent ‘betalen met meerdere valuta’ door elkaar heen, tegelijkertijd. Voor veel mensen blijkt dat een lastig concept te zijn. Kennelijk zijn we met zijn allen zo gewend geraakt aan betalingen in maar één valuta, de in een bepaald land geldende betaaleenheid (bijvoorbeeld de euro), dat het lastig voorstelbaar is dat je ook zou […]

Lees verder

Zonnepanelen: doet u het voor de spaarpot of het milieu?

Zonnepanelen: doet u het voor de spaarpot of het milieu?

Velen onder ons hebben in de afgelopen jaren nagedacht over zonnepanelen kopen. Kunt u zich nog herinneren welke vraag u stelde toen u daaraan dacht? Dacht u: hoe lang duurt het voordat ik de investering heb terug verdiend? Of: hoe goed zijn zonnepanelen voor het milieu? Natuurlijk heeft iedereen zijn of haar eigen redenen om […]

Lees verder

NIEUWS

Stille warmtepomp kan energieverbruik woning halveren

Stille warmtepomp kan energieverbruik woning halveren

Met een fluisterstille warmtepomp die woningen per kamer kan ventileren, koelen en verwarmen denken Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Teamwork Technology een enorme energiebesparing te kunnen realiseren in de bestaande Nederlandse woningvoorraad. Daarnaast kan gebruik van de warmtepomp 10 tot 15 procent aan bouwkosten besparen als woningen worden gerenoveerd. De revolutionaire warmtepomp werd dinsdag 19 […]

Lees verder

Uilen leren windturbines geruisloos te wieken

Uilen leren windturbines geruisloos te wieken

De geruisloze vlucht van een uil heeft wetenschappers geïnspireerd om een nieuw materiaal te ontwikkelen dat de wieken van een windturbine beduidend minder luidruchtig maakt als ze draaien. Het materiaal bootst de ingewikkelde en unieke structuur van een vleugel van een uil na. De eerste tests tonen aan dat het materiaal de hoeveelheid geluid van […]

Lees verder

Mansveld handhaaft statiegeld

Mansveld handhaaft statiegeld

Het statiegeldsysteem voor grote plastic frisdrankflessen blijft bestaan. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de verpakkingssector veel werk maakt van de milieubesparende afspraken, maar dat er nog steeds verpakkingen met PVC in de supermarkt liggen. Dit voldoet niet aan de voorwaarden voor het vrijgeven van statiegeld. Daarom handhaaft staatssecretaris Mansveld […]

Lees verder

Natuur & Milieu: autoplan Kabinet funest voor milieu

Natuur & Milieu: autoplan Kabinet funest voor milieu

Natuur & Milieu reageert onthutst en zeer teleurgesteld op het voorstel autobelastingen 2017-2021 van het Kabinet. Alle tot nu toe opgebouwde sturing op zuinig rijden wordt met deze plannen teniet gedaan. Het Kabinetsplan legt daarmee een bom onder het Energieakkoord: er zullen 100.000 minder elektrische auto’s de weg op gaan dan afgesproken en de gemiddelde […]

Lees verder

ReCycles en Afval Obers ruimen zwerfafval op bij evenementen

ReCycles en Afval Obers ruimen zwerfafval op bij evenementen

Binnenkort kom je ze tegen op evenementen: de ‘ReCycles’ en ‘Afval Obers’. Afvalinzamelaar en recycler Van Gansewinkel en fieldmarketingbureau Opvallers introduceren deze nieuwe afvalinzamelconcepten. De nieuwe initiatieven worden ingezet voor bewustwordingstrajecten tégen zwerfafval en vóór afvalscheiding. Gemeenten en organisaties kunnen aan de hand van deze nieuwe concepten op festivals en evenementen zwerfafval voorkomen. In 2011 […]

Lees verder

Belastingdienst mag salderen blijven weigeren van rechter

Belastingdienst mag salderen blijven weigeren van rechter

De rechtbank Den Haag heeft het beroep verworpen dat Eneco en energiecoöperatie LochemEnergie hadden ingesteld tegen een uitspraak van de Belastingdienst inzake de verschuldigdheid van energiebelasting. De Belastingdienst is van mening dat eigenaren en huurders van zonnepanelen op andermans dak belasting moeten betalen over de stroom die is opgewekt omdat er sprake zou zijn van […]

Lees verder

OPINIE & DEBAT

Over echte, overbodige en verkeerde subsidies op fossiele energie

Over echte, overbodige en verkeerde subsidies op fossiele energie

Op 18 mei verscheen er een nieuw IMF rapport waarin men heeft berekend wat de totale omvang is van subsidies voor fossiele energie. Het resultaat is onthutsend. Wereldwijd gaat het om 5,3 US trillion ( = 5300 miljard) US$ per jaar. Dat is een smak geld. Wat zouden we daar allemaal mee kunnen doen? Stel […]

Lees verder

’Mijn advocaat is net een taxichauffeur’

’Mijn advocaat is net een taxichauffeur’

Ondernemen is vooruitzien en gevoel hebben bij wat in de maatschappij speelt. Rob Adams roept met zijn boek ‘Ga Vreemd’, geen mensen op om in privé tijd vreemd te gaan, maar als organisatie eens verder te kijken dan de concurrentie in kaart te brengen. Hij noemt het branchemarken in plaats van benchmarken. Met andere woorden, […]

Lees verder

Het mensbeeld in de economie kantelt

Het mensbeeld in de economie kantelt

Wat is de overeenkomst tussen de bezetting van het Maagdenhuis, het burgerinitiatief Ons Geld, rethinkingeconomics.nl en de recente boeken van Rotmans (Verandering van Tijdperk), Luyendijk (Dit kan niet waar) en Frederik & Bregman (Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers)? Allemaal trekken zij ten strijde tegen het dominante eentonige neoklassieke economisch denken en het toepassen van […]

Lees verder

“Nobelprijs voor de Vrede moet nu veranderen”

“Nobelprijs voor de Vrede moet nu veranderen”

De Nobelprijs voor de Vrede gaat niet naar de mensen die Alfred Nobel oorspronkelijk in gedachten had, schrijven een Noorse advocaat en een Zweedse ambtenaar in een kritisch artikel. Olav Njølstad, de nieuwe secretaris van het Noorse Nobelcomité heeft onlangs in een interview aangekondigd dat er “veranderingen op komst” zijn in de Nobelprijs voor de […]

Lees verder

Hybride bankieren: op zoek naar de spelregels in de arena

Hybride bankieren: op zoek naar de spelregels in de arena

Een Legodoos met onderdelen, maar zonder bouwinstructie. Dat was de opbrengst van fase 1 van het onderzoeksproject naar Hybride Bankieren. We wilden weten wat ervoor nodig was om zakelijke transacties te laten plaatsvinden zonder dat daarbij uitsluitend afgerekend kon worden in geld. Doel was een systeem te bedenken waarin met verschillende waarden tegelijkertijd en door […]

Lees verder

Wat minister Kamp met duurzame warmte heeft (of juist niet)

Wat minister Kamp met duurzame warmte heeft (of juist niet)

Op twee april stuurde minister Kamp een brief naar de tweede kamer met een visie op warmte. Da’s mooi want ruim de helft van onze emissie van broeikasgas wordt veroorzaakt door het verbranden van aardgas ter verwarming van woningen, bedrijven, kantoren, en voor industriële stoomketels. De minister wil een fundamenteel andere wijze van denken over […]

Lees verder

En verder:

Voorbij de geitenwollensokken: nieuwe mode van oude wol

Voorbij de geitenwollensokken: nieuwe mode van oude wol

Van: op 16 juni 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

C&A, Claudia Straeter, H&M, Kuyichi, Marks & Spencer, MudJeans. Het is een kleine greep uit de modemerken die afgedankte kleding een tweede leven geven. Een nieuw Amsterdams initiatief gaat een stap verder. Het Creative City Lab gaat op een circulaire manier hoogwaardige mode maken van oude wol uit Nederland. Een waslijn vol met oude wollen […]

Lees verder

Fairphone 2 gaat in productie

Fairphone 2 gaat in productie

Van: op 16 juni 2015 | 1 reactie | categorie: Nieuws

De langverwachte lancering van de Fairphone 2 is een feit. Het in 2013 opgerichte Fairphone heeft eerder al 60.000 exemplaren van de eerste editie geproduceerd en verkocht, aan kopers die zo bij willen dragen aan een eerlijkere economie. Dankzij deze betrokkenheid kon Fairphone de productieketen voor consumentenelektronica over de hele breedte positief beïnvloeden, van mijnbouw […]

Lees verder

Thuisaccu voor huishoudens met zonnepanelen komt er aan

Thuisaccu voor huishoudens met zonnepanelen komt er aan

Van: op 16 juni 2015 | 7 reacties | categorie: Nieuws

Het opslaan van thuis opgewekte energie kan het zelf opwekken van stroom met zonnepanelen of windmolens nog aantrekkelijker maken. Opvallend is dat niet de energiebedrijven, maar autofabrikanten Tesla en BMW met een oplossing daarvoor komen. Dankzij de ontwikkeling van thuisaccu’s wordt het thuis opwekken van stroom interessanter. De accusystemen fungeren als opslag en back-up voor […]

Lees verder

Encycliek gelekt: Paus waarschuwt voor vernietiging ecosysteem

Encycliek gelekt: Paus waarschuwt voor vernietiging ecosysteem

Van: op 16 juni 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Uit een gelekte versie van de langverwachte pauselijke encycliek blijkt dat paus Franciscus waarschuwt voor een “nooit geziene vernietiging van het ecosysteem” voor het einde van deze eeuw. Gelovigen moeten hun manier van leven veranderen, of er volgen “zware consequenties voor ons allemaal”, schrijft de paus. Katholieken over de hele wereld wachten op de aangekondigde […]

Lees verder

Miljoenen elektrische gereedschappen wachten op recycling

Miljoenen elektrische gereedschappen wachten op recycling

Van: op 15 juni 2015 | 1 reactie | categorie: Nieuws

Er liggen in Nederland maar liefst 4,3 miljoen stuks ongebruikt elektrisch (tuin)gereedschap op de plank. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Wecycle. Deze stichting wil het inleveren van de afgedankte gereedschappen en energiezuinige lampen voor recycling stimuleren. Met de zomer voor de deur start Wecycle samen met 850 bouwmarkten een inleveractie.  Voor veel Nederlanders […]

Lees verder

Klimaatverandering laat vegetatiegordel verschuiven

Klimaatverandering laat vegetatiegordel verschuiven

Van: op 15 juni 2015 | 2 reacties | categorie: Nieuws

In Alaska is de witte spar er in een heel ander gebied gaan groeien door de klimaatverandering. Wetenschappers zien daarin een eerste bewijs dat de voorspelde “bioomverschuiving” al begonnen is. De witte spar komt normaal voor in het binnenland van Alaska. Door stijgende zomertemperaturen groeit de boom er nu trager dan ooit tevoren. Maar in […]

Lees verder

‘Afschaffing statiegeld zal niet doorgaan’

‘Afschaffing statiegeld zal niet doorgaan’

Van: op 12 juni 2015 | 2 reacties | categorie: Nieuws

Op verzoek van verschillende partijen heeft de in afvalstoffen gespecialiseerde advocaat mr. Rogier Hörchner de naleving van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 onderzocht. Het bedrijfsleven zou grote stappen gaan maken met de verduurzaming van verpakkingen. Ook zouden er voortaan veel meer plastic en houten verpakkingen ‘hoogwaardig’ worden gerecycled. En gemeenten zouden jaarlijks € 20 miljoen ontvangen […]

Lees verder

Wereldwijde actie tegen voedselverspilling en voedselverlies

Wereldwijde actie tegen voedselverspilling en voedselverlies

Van: op 12 juni 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Een derde van het eten dat we produceren wordt nooit opgegeten. Om hier verandering in te brengen slaan overheden, wetenschappers en bedrijven wereldwijd de handen ineen. Dit doen zij op de internationale conferentie NO MORE FOOD TO WASTE, Global action to stop food waste and food losses, in het World Forum in Den Haag (16 […]

Lees verder

Brede coalitie roept kabinet op tot meer ruimte voor duurzaamheidsafspraken

Brede coalitie roept kabinet op tot meer ruimte voor duurzaamheidsafspraken

Van: op 12 juni 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Het kabinet moet meer ruimte maken voor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven. Deze oproep doet een brede maatschappelijke coalitie aan minister Kamp. Initiatiefnemers van de oproep zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuur & Milieu, MVO Nederland, de Groene Zaak en het MVO Platform. Een groot aantal andere organisaties* ondertekent deze oproep. Klik hier voor […]

Lees verder

Wolkenkrabbers van hout zijn duurzamer

Wolkenkrabbers van hout zijn duurzamer

Van: op 12 juni 2015 | 0 reacties | categorie: Nieuws

Wolkenkrabbers van hout. Geen utopie, maar een praktische en een milieuvriendelijke oplossing voor de snel groeiende verstedelijking en klimaatverandering. De Finse houtproducent Metsä Wood vroeg de Canadese architect Michael Green een houten versie van het Empire State Building te ontwerpen. Het is onderdeel van ‘Plan B’, een scenario waarin iconische bouwwerken in hout worden gereconstrueerd. […]

Lees verder