LAATSTE NIEUWS

Nationale kaastest toont milieu-impact van kaas

Nationale kaastest toont milieu-impact van kaas

‘Wij Nederlanders zijn dol op kaas en eten jaarlijks 17 kilo kaas per persoon. Weinig mensen realiseren zich echter dat kaas een forse milieubelasting heeft. Toch is dat zo. Dat komt omdat er voor de productie van kaas veel melk nodig is. Voor 1 kilo kaas gebruik je 10 literpakken melk. Hoe meer melk, hoe meer koeien nodig zijn. De mest, gassen en veevoer van al die koeien zijn zeer schadelijk voor het milieu,’ aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu

Lees verder

Werknemers zijn tevredener in kleine, lokale bedrijven

Werknemers zijn tevredener in kleine, lokale bedrijven

Hoe kleiner en lokaler het bedrijf, hoe tevredener de werknemer. Dat stelde een nieuwe studie vast.De Amerikaanse Baylor-universiteit ging bij 1700 werknemers het verband na tussen de omvang en eigendomsstructuur van een bedrijf, en de tevredenheid en betrokkenheid bij de werknemer. Bij kleine bedrijven (tot 49 werknemers) bleek de tevredenheid onder werknemers heel wat groter […]

Lees verder

Google datacenter in Eemshaven draait op windenergie

Google datacenter in Eemshaven draait op windenergie

Google koopt alle energie op, die door een nieuw windmolenpark van Eneco wordt opgewekt. Het gaat daarbij om een tienjarig contract dat ingaat vanaf begin 2016. Het windmolenpark wordt momenteel gebouwd in Delfzijl. De deal zorgt ervoor dat het nieuwe 600 miljoen kostende datacenter van Google, dat momenteel in aanbouw is in de Eemshaven, direct […]

Lees verder

Lokaal duurzaam roept Kamp op tot actie in postcoderoosregeling

Lokaal duurzaam roept Kamp op tot actie in postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling heeft nog één kans om te overleven. Alleen als het rendement op gezamenlijk opgewekte duurzame energie verbetert, wordt de regeling een succes. De laatste optie om dat te realiseren, is de energiebelastingkorting te verhogen. Dat is de belangrijkste conclusie op het landelijke Evenement HIER opgewekt dat op 21 november plaatsvond in Den Haag; […]

Lees verder

Vandebron winnaar van Join Our Core

Vandebron winnaar van Join Our Core

Energiebedrijf Vandebron heeft de jaarlijkse Join Our Core competitie gewonnen. Join Our Core is Ben & Jerry’s en Ashoka’s internationale competitie om jonge ondernemers met een duurzaam bedrijfsmodel te helpen. De finale van dit jaar vond plaats in Londen, Singapore en Tokyo waar de jonge ondernemers uit elf landen (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, Zweden, Denemarken, […]

Lees verder

Komt er aan: Golf op waterstof

Komt er aan: Golf op waterstof

De Golf is vanaf het begin ontworpen om alle mogelijke aandrijfvormen te kunnen herbergen. De Golf Variant HyMotion laat zien dat hij ook klaar is voor de brandstofcel. Het prototype debuteert vandaag op de autoshow van Los Angeles. In de brandstofcel van de Golf Variant HyMotion gaan waterstof en zuurstof een koud verbrandingsproces aan. Het […]

Lees verder

INZICHT

Voorstel voor internationaal hof tegen corruptie wint terrein

Voorstel voor internationaal hof tegen corruptie wint terrein

Het voorstel voor een Internationaal Anticorruptiehof krijgt steeds meer mensen achter zich, ook uit regeringen en grote bedrijven. Dat zegt de pleitbezorger ervan, de Amerikaanse federale rechter Mark L. Wolf. Hij was de eerste die deze zomer een voorstel lanceerde voor een Internationaal Anticorruptiehof (IACC). Het gaat opvallend goed met het plan, zei hij vorige […]

Lees verder

Hoe communiceer ik als ondernemer over mijn MVO-activiteiten?

Hoe communiceer ik als ondernemer over mijn MVO-activiteiten?

Dat MVO goed is voor de reputatie van een bedrijf, staat als een paal boven water. Toch verwerkt momenteel maar 25% van de bedrijven die aan MVO doen, dit in de communicatie-uitingen. Een gemiste kans! In dit artikel vind je 5 tips om de MVO-activiteiten van jouw bedrijf via social media onder de aandacht te […]

Lees verder

Over sombere cijfers, complexe modellen en onverwacht optimisme

Over sombere cijfers, complexe modellen en onverwacht optimisme

Sinds vijf jaar verzamelt tout duurzaam Nederland zich eind september op Terschelling voor het Springtij festival. Vanuit de gebroederlijke sfeer die daar iedere keer opborrelt uit drie of vier dagen onafgebroken groengebeuren, ontstond de roep om tussentijdse korte reprises. Om die reden, en natuurlijk om de groene geesten scherp te houden, startte vorige week donderdag […]

Lees verder

Lang leve de Vrijheid

Lang leve de Vrijheid

Vorige week werd de val van de Berlijnse muur herdacht. Eindelijk vrijheid voor de 3,5 miljoen Ossi’s. Als de dag van gisteren herinner ik mij de pure blijdschap toen ze in drommen de grensovergangen passeerden. Dat was emotie-TV die ik nooit zal vergeten. De val van de Muur is intussen een symbool geworden voor het […]

Lees verder

Transitie op weg naar de wij-economie

Transitie op weg naar de wij-economie

De afgelopen weken hebben we met regelmaat en passie op deze plaats kunnen publiceren over Nieuwe Business Modellen (NBMs). Het kan u niet ontgaan zijn dat wij op weg zijn naar een symposium over nieuwe business modellen op 13 november a.s. in de Domkerk in Utrecht. Dan lanceren we een nieuw boek met de gelijknamige […]

Lees verder

Lego-doos voor hybride bankieren: wel de onderdelen, geen bouwinstructie

Lego-doos voor hybride bankieren: wel de onderdelen, geen bouwinstructie

‘Het is de moeite waard om een echte hybride bank op te richten.’ Alle handen gaan de lucht in: de aanwezigen bij het seminar over hybride bankieren op 9 oktober in Amersfoort zijn het er unaniem over eens dat er toekomst is voor een systeem met andere betaalmiddelen dan alleen de euro. Met het seminar […]

Lees verder

NIEUWS

Nederlandse coalitie tegen klimaatverandering van start

Nederlandse coalitie tegen klimaatverandering van start

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke stap gezet op weg naar de klimaattop in Parijs volgend jaar. Zij hebben zich verenigd in de Nederlandse Klimaatcoalitie, waarmee de partijen samen initiatieven nemen om klimaatneutraal te worden door geen schade meer toe brengen aan het klimaat. Dit meldt staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag in […]

Lees verder

Biobased kan alternatieven bieden voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’

Biobased kan alternatieven bieden voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’

Er liggen veel kansen voor biobased alternatieven die kankerverwekkende, giftige en andere zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) kunnen vervangen. Sommige alternatieven zijn zelfs al direct in te zetten. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research in opdracht van het RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. ZZS zijn stoffen die […]

Lees verder

Eenduidige lijst CO2-emissiefactoren een feit dankzij Green Deal

Eenduidige lijst CO2-emissiefactoren een feit dankzij Green Deal

Een breed samenwerkingsverband heeft de website www.CO2emissiefactoren.nl gelanceerd. Daarop staat een eenduidige lijst kerncijfers over CO2-uitstoot. Tot nu toe werden in aanbestedingen, jaarverslagen en aandeelhoudersvergaderingen steeds verschillende cijfers over CO2-uitstoot gehanteerd, wat nodeloos verwarrend werkte. Bovendien geeft een beter inzicht in de CO2-uitstoot bedrijven de mogelijkheid hun klimaatbelasting fors terug te dringen. De website CO2emissiefactoren.nl […]

Lees verder

NWEA: ‘Vervanging windmolens begrijpelijk’

NWEA: ‘Vervanging windmolens begrijpelijk’

Het vervangen van bestaande turbines met subsidies kwam vanochtend in het nieuws. Vorige week waren er Kamervragen over. NWEA vindt het van belang dat subsidiemiddelen zo doelmatig mogelijk voor duurzame energie worden ingezet en met oog voor ruimtelijke ordening, en overlegt hiervoor al geruime tijd met de overheid. Dat individuele ondernemers vanuit bedrijfseconomische redenen gebruik […]

Lees verder

Zuiniger bedrijfsverlichting bespaart miljoenen

Zuiniger bedrijfsverlichting bespaart miljoenen

Bedrijven en kantoren laten jaarlijks € 725 miljoen op de plank liggen doordat ze hun onzuinige ouderwetse TL-lampen niet vervangen door zuinigere exemplaren. Zij stoten onnodig veel CO2 uit, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van bijna 1 miljoen auto’s. Daarom start Natuur & Milieu de actie Nederland kiest voor nieuw Licht op de Zaak om […]

Lees verder

Ecologisch tuinieren, het handboek vernieuwd

Ecologisch tuinieren, het handboek vernieuwd

Met de vierde grondig herwerkte druk van het ‘Handboek ecologisch tuinieren’ markeert Velt – Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, haar veertigste verjaardag en veertig jaar inzet voor ecologie in Vlaanderen en Nederland. Het ‘Handboek Ecologisch Tuinieren’, ligt aan de basis van het ecologisch tuinieren zonder pesticiden, herbiciden en kunstmeststoffen en is door Velt – […]

Lees verder

OPINIE & DEBAT

Groene energie en grijs geld

Groene energie en grijs geld

De afgelopen weken verschenen er een aantal lijvige rapporten over energie. Het Planbureau voor de leefomgeving produceerde samen met andere instituten de Nationale Energie Verkenning 2014. Dit rapport maakt pijnlijk duidelijk dat we in Nederland op geen stukken na kunnen voldoen aan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen omstreeks 2050 volledig te hebben gestopt. […]

Lees verder

Nieuwe Businessmodellen vragen een transitie van de overheid

Nieuwe Businessmodellen vragen een transitie van de overheid

Binnenkort rijdt er in diverse wijken in Apeldoorn een bus rond van HOOM: een bedrijf zonder winstoogmerk dat in samenwerking met allerlei lokale partijen duurzaam wonen mogelijk wil maken. In het busje kunnen bewoners informatie krijgen hoe ze op hun gebruik van energie kunnen besparen. Het bedrijf HOOM werkt nauw samen met ‘deA’; een duurzame […]

Lees verder

Don Quichote herleeft in de energieke samenleving

Don Quichote herleeft in de energieke samenleving

Natuurlijk kent u het verhaal van Cervantes, waarin Don Quichote gezeten op zijn strijdros Rocinante met zijn hulp Sancho Panza ten strijde trekt. Metaforisch ziet hij herbergen aan voor kastelen, windmolens voor reuzen en een kudde schapen voor een leger. Cervantes verhaalt van een idealist die de wereld wil verbeteren, maar erachter komt dat niets […]

Lees verder

Ambitie, of doen wat je altijd deed?

Ambitie, of doen wat je altijd deed?

Doen wat je altijd deed, zodat je krijgt wat je altijd kreeg. Of zoals Albert Einstein ooit zei; “Insanity is doing the same thing, over and over again and expecting a different result”. ‘Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. De ‘license to operate’ van vandaag garandeert niet je bestaansrecht, een bedrijf […]

Lees verder

Naomi Klein: verander, voordat het klimaat alles verandert

Naomi Klein: verander, voordat het klimaat alles verandert

‘Hoe meer we praten over de noodzaak om de uitstoot te beheersen, hoe meer die toeneemt. Inderdaad is het enige wat sneller stijgt dan de emissies, de stroom van woorden waarmee we beloven ze te verlagen.’ Dit is een citaat uit No Time, het nieuwe boek van Naomi Klein dat bijzondere aanbeveling verdient voor mensen […]

Lees verder

Zen en de kunst van collectieve waardecreatie

Zen en de kunst van collectieve waardecreatie

Laatst kwam ik iemand tegen die ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’ van Robert Pirsig las (1974). ‘Een onderzoek naar waarden’ luidt de ondertitel. Mooi dat het nog steeds gelezen wordt. En ik dacht: “daar gaat het bij circulaire economie en nieuwe business modellen ook over!” Niet alleen vanwege ‘Zen’, maar ook vanwege ‘de […]

Lees verder