LAATSTE NIEUWS

Spreeuwen aan de Prozac

Spreeuwen aan de Prozac

De populariteit van antidepressiva heeft een schaduwzijde voor de vogels, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van York. Dieren die resten van antidepressiva binnenkrijgen, vertonen onder meer een verminderde seksuele appetijt en eetlust. De werking van een geneesmiddel eindigt meestal niet met de menselijke consumptie ervan. Via de het toilet komen sporen van de […]

Lees verder

Meer aandacht voor duurzaamheid in opkomende landen dan hier

Meer aandacht voor duurzaamheid in opkomende landen dan hier

Bedrijfsleiders in opkomende economieën hebben meer aandacht voor de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering dan managers van overeenkomstige bedrijven in ontwikkelde economieën. Dat is de belangrijkste bevinding uit het onderzoek Sustainability: changing the debate in emerging markets (Duurzaamheid: verandering van het debat in opkomende economieën). Dit onderzoek toont een grote interesse in opkomende economieën aan voor […]

Lees verder

‘Alle seinen op groen om zonne-energieproducten van Nederlandse bodem op de daken te krijgen’

‘Alle seinen op groen om zonne-energieproducten van Nederlandse bodem op de daken te krijgen’

Het behouden van kennis over zonneceltechnologie is essentieel voor de BV Nederland. Tegelijkertijd is het een zegen dat de nationale zonne-energiesector doordrongen is van het belang van innovaties in eindproducten, zoals gebouwgeïntegreerde zonne-energieproducten en power elektronica. Dit stelt Bert Janson, coördinator van het zonnestroomprogramma bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). ‘Alle seinen staan op groen om in de komende jaren een historisch grote hoeveelheid zonne-energieproducten van Nederlandse bodem op de daken te krijgen.’

Lees verder

Flinterdun materiaal wekt stroom op

Flinterdun materiaal wekt stroom op

Een laagje molybdeen disulfide van maar een atoom dik wekt stroom op. Dat ontdekten wetenschappers van het Georgia Institute of Technology in de VS. Het materiaal is doorzichting, extreem licht en zeer flexibel, en het wekt stroom op wanneer het wordt gebogen, gestrekt of onder druk wordt gezet. Dat komt door de piezo-elektrische eigenschappen van […]

Lees verder

Bamboe goed voor klimaat en economie

Bamboe goed voor klimaat en economie

Bamboe is een snelgroeiende plant die goed is tegen erosie en klimaatverandering en bovendien veel geld kan opleveren. Het is tijd voor bamboeteelt, vinden landen als Jamaica. Bamboo Avenue is een 4 kilometer lange weg in de Jamaicaanse gemeente St. Elizabeth, met aan beide zijden reuzenbamboe dat zo hoog boven de weg uitkomt dat er […]

Lees verder

Nederlandse bedrijven plegen houtfraude in Amazone

Nederlandse bedrijven plegen houtfraude in Amazone

Greenpeace Nederland heeft een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingediend voor drie Nederlandse bedrijven. Het gaat om Stiho, LTL Woodproducts en Rodenhuis Holding. Deze bedrijven kopen hout van een zagerij die volgens Greepeace betrokken is bij het witwassen van illegaal gekapt hout en sjoemelen met papieren. Greenpeace Brazilië onderzocht de zagerij […]

Lees verder

INZICHT

Don Quichote herleeft in de energieke samenleving

Don Quichote herleeft in de energieke samenleving

Initiatiefnemers van duurzame projecten voelen zich vaak Don Quichotes. Oude instituties lijken op herbergen. U lijkt welkom met uw nieuwe ideeën. Per slot van rekening draagt uw initiatief bij aan de participatiemaatschappij, dat het woord is van het jaar 2013. Fantastisch; u lost het probleem voor die instituties op en de overheid reageert door zich terug te trekken. Bovendien verzetten veel bedrijven zich nog. Ze weten zich vaak geen raad en gedragen zich dan als een kasteel, een vesting waar je ogenschijnlijk niet doorheen komt. Of toch?

Lees verder

Ambitie, of doen wat je altijd deed?

Ambitie, of doen wat je altijd deed?

Doen wat je altijd deed, zodat je krijgt wat je altijd kreeg. Of zoals Albert Einstein ooit zei; “Insanity is doing the same thing, over and over again and expecting a different result”. ‘Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. De ‘license to operate’ van vandaag garandeert niet je bestaansrecht, een bedrijf […]

Lees verder

Naomi Klein: verander, voordat het klimaat alles verandert

Naomi Klein: verander, voordat het klimaat alles verandert

‘Hoe meer we praten over de noodzaak om de uitstoot te beheersen, hoe meer die toeneemt. Inderdaad is het enige wat sneller stijgt dan de emissies, de stroom van woorden waarmee we beloven ze te verlagen.’ Dit is een citaat uit No Time, het nieuwe boek van Naomi Klein dat bijzondere aanbeveling verdient voor mensen […]

Lees verder

Zen en de kunst van collectieve waardecreatie

Zen en de kunst van collectieve waardecreatie

Laatst kwam ik iemand tegen die ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’ van Robert Pirsig las (1974). ‘Een onderzoek naar waarden’ luidt de ondertitel. Mooi dat het nog steeds gelezen wordt. En ik dacht: “daar gaat het bij circulaire economie en nieuwe business modellen ook over!” Niet alleen vanwege ‘Zen’, maar ook vanwege ‘de […]

Lees verder

Groene toekomst voor Kaapverdië

Groene toekomst voor Kaapverdië

Import van ‘energie’ is de grootste financiële last van Kaapverdië. Het land is arm aan grondstoffen, lijdt aan elektriciteitstekorten en is afhankelijk van het ontziltingsproces voor de productie van drinkwater. Wel in overvloed aanwezig: wind. Ruim 20 procent van de totale energie consumptie op Kaapverdië wordt geproduceerd door het lokale windenergie bedrijf Cabeólica. Kaapverdië heeft […]

Lees verder

‘Natuurlijke’ producten in VS vol met gmo ‘s, ook besmetting in Nederland

‘Natuurlijke’ producten in VS vol met gmo ‘s, ook besmetting in Nederland

De meeste producten die in de Verenigde Staten worden verkocht onder de noemer ‘natuurlijk’, bevatten genetisch gemanipuleerde (gmo) ingrediënten, blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Consumentenbond. Die testte meer dan tachtig producten die mais en soja bevatten. Producten met het label ‘geen gmo’s (ggo’s) en ‘biologisch’ bleken inderdaad vrij van genetisch veranderde maïs en […]

Lees verder

NIEUWS

Partij voor de Dieren dwingt Rutte tot meer groene ambitie

Partij voor de Dieren dwingt Rutte tot meer groene ambitie

Nederland moet meer ambitie tonen voor Europese klimaat- en energiedoelen. Premier Rutte was van plan om de toch al veel te magere Europese doelen nog verder af te zwakken. De Kamer floot hem vandaag terug via een motie van de Partij voor de Dieren. Nederland mag zich niet langer verzetten tegen het voorstel om in […]

Lees verder

Nederland rijker door rekentruc

Nederland rijker door rekentruc

Het meten van de economie gebeurt volgens een set van internationaal afgesproken richtlijnen en methoden, die ervoor zorgen dat de cijfers van verschillende landen onderling vergelijkbaar zijn. De economie evolueert echter constant. Nieuwe economische activiteiten komen op, terwijl andere juist krimpen of zelfs verdwijnen. Om die reden worden de internationale richtlijnen en methoden periodiek aangepast […]

Lees verder

Elektrische Land Rovers voor bosbeheer

Elektrische Land Rovers voor bosbeheer

Staatsbosbeheer krijgt de komende twee weken de beschikking over twee elektrische Land Rover Defender prototypes. Tijdens de proef in de herfstvakantie worden ze ingezet in vier van de mooiste natuurgebieden van Nederland, waar bezoekers met een boswachter mee kunnen rijden op safari. Het is de eerste keer dat de elektrische Defenders in Nederland zijn; een […]

Lees verder

Meer natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee

Meer natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee

De mosselsector, natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken hebben nieuwe afspraken gemaakt over de overgang naar een duurzamer mosselvisserij. Eén van de afspraken die in het nieuwe akkoord is gemaakt is het onder voorwaarden in 2018 sluiten van opnieuw 10 procent van het areaal aan mosselzaadbanken voor de mosselzaadvisserij. Voorwaarde daarbij is onder meer […]

Lees verder

472 biologische pakketten voor voedselbanken

472 biologische pakketten voor voedselbanken

Op Wereldvoedseldag overhandigde EkoPlaza een cheque voor 472 biologische boodschappenpakketten ter waarde van 23.600 euro aan de Voedselbanken Nederland. Deze biologisch boodschappenpakketten konden klanten van EkoPlaza de afgelopen weken sparen. Het idee voor deze spaaractie ontstond toen bleek dat een groeiend aantal klanten iets goeds wilde doen met het tweede gespaarde pakket met biologische producten, […]

Lees verder

Milieubeweging krijgt .eco-domein

Milieubeweging krijgt .eco-domein

Na een lange strijd is het “.eco”-internetdomein toegewezen aan een coalitie van een vijftigtal milieuorganisaties. De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, kortweg ICANN, kent het .eco-domein toe aan de coalitie van zo’n vijftig organisaties waaronder Greenpeace, de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en het Wereldnatuurfonds (WWF). Door de toekenning kan […]

Lees verder

OPINIE & DEBAT

Transparantie organiseren

Transparantie organiseren

Al heel lang vraag ik me af wat de ‘status’ is van het idee transparantie. Is het een ding, een resultaat, een proces of nog iets anders? Kan je het beetpakken of juist niet? Is transparantie een ‘heilig moeten’ of doe je het er ook een beetje bij, net zoals heel vaak met duurzaamheid gebeurt? […]

Lees verder

Volledige Transitie in 15 jaar ?

Volledige Transitie in 15 jaar ?

In augustus werd ik geattendeerd op een artikel in Arctic News van Malcolm Light, Harold Hensel en Sam Carana. Het reeds lang voorspelde vrijkomen van steeds grotere hoeveelheden methaan uit de ontdooiende permafrost en uit methaanhydraten op de zeebodem van het continentaal plat van Siberië lijkt te zijn begonnen. Op korte termijn heeft dit methaangas […]

Lees verder

Smaakmakers: de wetenschap en de nieuwe economie

Smaakmakers: de wetenschap en de nieuwe economie

Natrium (Na) proeft niet zout, noch doet chloor (Cl) dat. Maar samen vormen ze keukenzout en zijn ze opeens een smaakmaker. De combinatie wetenschap en de nieuwe economie kan dat ook zijn. Nieuwe verdienmodellen vormen een aanlokkelijk toekomstbeeld: bedrijven creëren waarde voor mens en milieu en verdienen daar ook een goede boterham mee. De eerste […]

Lees verder

Rapport kosten windenergie op zee onvolledig, conclusie onjuist

Rapport kosten windenergie op zee onvolledig, conclusie onjuist

Windenergie op zee zou de Nederlandse samenleving 5 miljard kosten. Dat was de boodschap van het CPB die de landelijke media de laatste dagen klakkeloos verspreidden. Een boodschap die nogal rammelt, net als de onderliggende berekeningen. Op de eerste plaats de afzender van de boodschap. Je kunt je afvragen waarom het CPB zich profileert met […]

Lees verder

Versnellen robots de invoering van het basisinkomen?

Versnellen robots de invoering van het basisinkomen?

Lodewijk Asscher heeft nogal wat discussie losgemaakt met zijn aandacht voor toenemende robotisering, die in zijn ogen een grote bedreiging vormt voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Die zorg duikt in de geschiedenis telkens de kop op als machines meer werk van mensen overnemen. Tegelijk opperde Asscher dat de overheid, die innovatie promoot als speerpunt […]

Lees verder

Nieuwe Business Modellen vragen om nieuwe vormen van geld en wederkerigheid

Nieuwe Business Modellen vragen om nieuwe vormen van geld en wederkerigheid

Het nieuwe boek van Jan Jonker e.a. over Nieuwe Business Modellen, dat in november verschijnt, heeft een interessante ondertitel: ‘Samen Werken aan Waardecreatie’. Het verwijst naar het waarom (‘the why’) van Nieuwe Business Modellen (NBMs). Het boek biedt tevens een handige kapstok voor deze blog, waarin ik in ga op het belang van nieuwe vormen […]

Lees verder