Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

150 zoekresultaten voor: extreem weer klimaat

114

Het Malieveld wordt te klein

Ons eigen Malieveld volgt het Tahrir-plein en het Plein van de Hemelse Vrede op als centrum van protesten, vijftig jaar nadat we wisten dat die zouden komen

129

Investeringsfonds voorziet gevaarlijke en kostbare temperatuurstijging

Het bedrijfsleven ziet zich geconfronteerd met wisselende en vaak tegenstrijdige signalen over klimaatverandering. Wat de politiek zegt te willen strookt meestal niet met de maatregelen die regeringsleiders bereid zijn te nemen. Dat levert aanzienlijke financiële risico’s op voor bedrijven. De klimaatverandering zoals deze zich nu al voordoet dwingt bedrijven om de economische risico’s in kaart […]

130

Kamp schuift hoofdpijndossier salderen door naar volgende regering

Nadat minister Kamp van EZ in december 2016 het rapport van PwC over De historische impact van salderen had ontvangen, heeft hij recent in mei 2017 het resultaat van een studie van ECN gekregen over Effecten van een aantal hervormingsopties. Alle opties leiden tot een ongunstiger beeld voor de particulier en een gunstiger beeld voor de […]

131

Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede

Bij duurzame ontwikkeling wordt vaak vooral aan milieu gedacht, maar het gaat uitdrukkelijk ook over de mondiale verdeling van grond en grondstoffen en daarmee over meer bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties. Die veiligheid lijken we echter vooral met militaire middelen te willen realiseren. Door een groep mensen met ervaring in […]

132

Extra molens graag, ook voor natuurbeschermers

Het is op z’n minst opmerkelijk. In de ene gemeente wordt de komst van moderne windmolens met begrip geaccepteerd, terwijl er in een andere gemeente tegen wordt geprotesteerd. Hoe komt dat toch? Natuurlijk maakt het veel uit of de molens op een redelijke afstand van woonhuizen zijn gepland. En of het tot de meeste mensen […]

133

De volgende golf vluchtelingen staat nog niet op de radar

Stel je eens voor dat je boer bent. Je gewassen drogen uit terwijl weerpatronen wisselvalliger worden, het water uit je bron is te zout om te drinken, en de rijst op de markt is te duur om te kopen. Dus je verlaat je huis op zoek naar een beter leven. Miljoenen mensen in kwetsbare gemeenschappen […]

134

Over de nadelen van Donald Trump, en misschien een voordeel

In de dagen na de verkiezing van de man die de wereld weer in zwarte rook gaat hullen vallen commentatoren uit het groene veld over elkaar heen om uit te roepen hoe dom en hoe slecht de plannen van de president-elect wel zijn. Maar je zult eerder een olifant leren vliegen dan dat je daar […]

135

Rutte laat de Koning voorlezen uit een sprookjesboek

Een verhaaltje voor het slapen gaan, daar leek de Troonrede van 2016 nog het meest op. Het had effect, als je af gaat op de versprekingen door de Koning. Je zult zoiets maar bij volle bewustzijn voor volk en vaderland moeten voorlezen. Pensioenfondsen maken zwaar slagzij, de ongelijkheid in inkomens is hoger dan ooit, op […]

136

Energie-opslag, problems, problems?

In gesprekken over de energietransitie krijg ik vaak te horen dat het niet kan. Het zou te duur zijn en het zou te veel subsidie kosten of te veel inkomstenderving geven voor de fiscus. Het meest gehoorde argument is echter dat we geen energie kunnen opslaan, dus wat te doen als de zon niet schijnt […]

137

Is COP 21 in Parijs meer dan een speldenprik?

Nu alle ogen en oren zijn gericht op de aankomende klimaatconferentie (COP21) in Parijs, ontstaat er zowel hoop als wanhoop. Zo stelt Peter van Vliet dat zelfs het volledig nakomen van alle ingediende nationale plannen toch nog tot een verhoging van 3 graden zal leiden, waarmee alle hoop de grond in geboord lijkt. Christiaan Hogenhuis […]

138

Divesteren, urgent agendapunt

Heb je het al wel eens aangekaart? Bijvoorbeeld op je werk, aan de universiteit, richting je bank, verzekeraar of pensioenfonds, of gewoon thuis aan de keukentafel? Eigenlijk moeten we nu overal die cruciale vraag stellen: in hoeverre steunen we nog de fossiele energie-bedrijven? Want daar moet nu echt een einde aan komen, door hun aandelen […]

139

PBL: ‘Nederland moet Engelse toestanden voorkomen’

Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering,  maar is op terreinen als infrastructuur, de stad en volksgezondheid onvoldoende op de toekomst met klimaatverandering  voorbereid. Daarom is een Nationale Adaptatiestrategie nodig. Die moet zich concentreren op de vitale infrastructuur (zoals elektriciteitsnetwerken, ICT- en transportnetwerken) en de ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied. Doen we dat […]

140

2014 wordt warmste jaar ooit

2014 is goed op weg om het warmste jaar ooit te worden, blijkt uit eerste berekeningen van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De hoge temperaturen zijn mede het gevolg van het warmere oppervlak van de oceanen. Uit de berekeningen van de WMO blijkt dat de globale gemiddelde luchttemperatuur boven land en zee tussen januari en […]

141

Groene energie en grijs geld

De afgelopen weken verschenen er een aantal lijvige rapporten over energie. Het Planbureau voor de leefomgeving produceerde samen met andere instituten de Nationale Energie Verkenning 2014. Dit rapport maakt pijnlijk duidelijk dat we in Nederland op geen stukken na kunnen voldoen aan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen omstreeks 2050 volledig te hebben gestopt. […]

142

Jorgen Randers: “De komende veertig jaar worden beangstigend”

Jorgen Randers is een van de auteurs van het beroemde rapport van de Club van Rome, dat in 1972 de wereld wakker schudde met de mededeling dat onze bronnen eindig zijn, en dus ook de capaciteit om te groeien. Limits to Growth, heette het, Grenzen aan de Groei. Dat was meer dan veertig jaar geleden. […]

143

De behoefte aan ontkenning

Het boek ‘De Twijfelbrigade’ van Jan Paul van Soest is een meesterwerk en een ‘must read’ voor iedereen die zich betrokken voelt bij wat er in onze samenleving gebeurt. Kort gezegd: hij analyseert diepgaand, en gebaseerd op uitgebreide studie, hoe systematisch alle wetenschappelijke kennis die we hebben over de opwarming van de aarde en alle […]

144

Urgenda vliegt uit de bocht met nieuw rapport

Urgenda wil 100% schone energie voor heel Nederland in 2030. Dat wil iedereen met een beetje groen bloed in zijn aderen natuurlijk wel. Maar dat is niet wat we gaan krijgen, alle enthousiasme van Marjan Minnesma en haar club ten spijt. Vrijdag 14 maart (2014 red.) publiceerde actie-organisatie Urgenda haar plan voor een volledig van […]

145

Wie zaad heeft, heeft de toekomst

Alle groenten en fruit op je menu begonnen hun leven ooit als zaadjes. En die zaadjes zijn nu de inzet van een economische machtsstrijd. Want de voedselindustrie wil controle hebben over wat en waarmee wordt gezaaid. En heeft die ondertussen ook: 5 bedrijven controleren tussen 50 en 95% van de Europese zadenmarkt, afhankelijk van welke […]

146

2013 in top 5 warmste jaren

2013 was het op drie na warmste jaar sinds het begin van de satellietmetingen, blijkt uit een nieuwe analyse. Sinds het begin van de satellietmetingen eind jaren zeventig waren alleen 1998, 2010 en 2005 warmer, berekende John Christy, klimaatwetenschapper van de Universiteit van Alabama in het Amerikaanse Huntsville. Acht jaren uit deze top tien dateren […]

147

CarbonBubble kan megacrisis veroorzaken

Net op het moment dat wereldleiders denken dat de economie eindelijk weer wat aan de beterende hand is, komt er een volgende megacrisis opzetten als gevolg van de CarbonBubble. Die crisis wordt veroorzaakt door olie- gas en kolenbedrijven die hun beurswaarde ontlenen aan reserves, die nog in de grond zitten. De waarde van die reserves […]

148

Olieboeren steunen wereldwijde aanval op nieuw IPCC rapport

Klimaatsceptici hebben de laatste weken een tandje bijgezet om de uitkomsten van het komende IPCC rapport alvast bij voorbaat te ontkennen en de organisatie in diskrediet te brengen, zo meldt de Engelse Guardian. In de afgelopen weken verschenen aan de lopende band opiniestukken, blogs en ​​verslagen die twijfel moeten zaaien bij het publiek, nog voordat […]

149

Joris Luyendijk: ‘Dit gaat helemaal fout’

Joris Luyendijk voorspelt een nieuwe, nog veel ergere financiële crisis. Twee jaar werkt hij nu als antropologisch journalist voor ‘The Guardian’ in The City, het financiële hart van Groot-Brittannië. “Ik word steeds pessimistischer en angstiger.” Ruim twee jaar geleden streek journalist Joris Luyendijk met vrouw en kinderen neer in Londen. Hij ging werken voor The […]